Księdza Marka Muszyńskiego Afryka pasjonowała już od lat, a decyzję o wyjeździe na misje do Afryki podjął jeszcze podczas nauki w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Na misjach spędził ponad 25 lat. Teraz o swoim pobycie wśród plemion afrykańskich opowiedział uczniom naszej szkoły. W czasie spotkania nie tylko opowiadał ciekawe historie związane z pracą na misjach, ale pokazywał przedmioty używane na co dzień przez Afrykańczyków.

 

Początek strony

Developed in conjunction with Ext-Joom.com