21 września br w naszej szkole młodzież uczestniczyła w apelu poświęconym wydarzeniom sprzed 83 lat. Apel odbył się w rocznicę rozpoczęcia rozmów okojowych między Polską a ZSRS w czasie trwania wojny bolszewicko -polskiej w 1920 roku. W czasie apelu uczniom zostały przedstawione fakty z historii tamtych wydarzeń: źródła, poszczególne cele strategiczne armii ZSRS (np postawione przed 12 armią radziecką:
porwanie prezydenta RP, rządu polskiego oraz głównodowodzącego armii polskiej), obrona ziem polskich przez żołnierzy KOP i cywilów, jak również represji, jakie spadły na Polaków oraz grabież mienia prywatnego i państwowego. Prezentacja multimedialna była przeplatana zdjęciami i dokumentami ilustrującymi te przykre, dramatyczne dni wrześniowe których reperkusje brzmiały aż do lat 90-tych XX wieku.

 

Początek strony

Developed in conjunction with Ext-Joom.com