Choinka

 

W niedzielę 05 czerwca 2011 roku odbędzie się VIII Bieg Memoriałowy im. Ojca Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie. Bieg zostanie rozegrany na trasach Zawada – Góra Św. Marcina, a jego organizatorami są Dyrektor wraz z całą społecznością Szkoły Podstawowej, Wójt Gminy Tarnów, Prowincja Św. Antoniego i Bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) z Krakowa, Proboszcz parafii pw. Św. Marcina Biskupa w Zawadzie.

 Patronat nad Memoriałem objął Biskup Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej Wiktor Skworc.

trasa biegu

Regulamin Biegu
„MEMORIAŁ”  ojca Zbigniewa Strzałkowskiego”
Zawada, dnia  5.06.2011 r.I. Cele:

- Oddanie czci i  upowszechnienie pamięci o życiu i męczeństwie,o. Zbigniewa  Strzałkowskiego, misjonarza, męczennika za wiarę, godnego „Syna Ziemi Tarnowskiej”,
- Popularyzacja „Franciszkańskiej idei współistnienia”,
- Propagowanie zdrowego stylu życia,
- Zachęcenie dzieci i młodzieży do uprawiania sportu,
- Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu,
- Promowanie szkoły i gminy,
- Kultywowanie tradycji związanej z historią szkoły.

II. Organizator:
- Szkoła Podstawowa im. o Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie,
- Dyrektor Szkoły mgr inż. Krzysztof Nowak.

III. Współorganizatorzy:
- Franciszkanie - Prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię - Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych,
- Samorząd Gminy Tarnów.

IV.  Patronat:
- Biskup Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej

V. Miejsce i termin:
- 5 czerwca 2011 roku – Niedziela,
- Biuro Zawodów, Szkoła Podstawowa im. o Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie.

VI. Organizacja biegów:
- Kobiety i mężczyźni w każdej kategorii będą klasyfikowani oddzielnie,
- Każdy zawodnik otrzyma kartę startową którą, na mecie musi oddać sędziemu,
- Bez karty startowej zawodnik nie będzie klasyfikowany.

VII. Kategorie:

BIEG MEMORIAŁOWY Kategoria OPEN 2200 m
BIEG SKRZATA kl. 0 do III) SzP 250 m
BIEG MŁODZIKA kl. IV do VI) SzP 600 m
BIEG KANGURA kl. I – III Gim 1100 m


VIII. Warunki uczestnictwa:
- W biegu głównym nie mogą startować osoby, które brały udział w biegu innej kategorii,
- Osoby niepełnoletnie mogą startować wyłącznie w obecności opiekuna - rodzica, nauczyciela, lub innej upoważnionej osoby - muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
- W biegu mogą brać udział wyłącznie uczestnicy, którzy zgodnie z regulaminem wyrażają zgodę na publikacje, pokazywanie i wykorzystywanie wizerunku i danych osobowych do celów promocyjnych i informacyjnych „Memoriału ojca Zbigniewa Strzałkowskiego”.

IX. Komisja Sędziowska:
- Komisja sędziowska może nie posiadać uprawnień / licencji Polskiego Związku Lekkoatletycznego/.
- Powołanie składu sędziowskiego leży w gestii Dyrektora Szkoły.

X. Postanowienia końcowe:
- Kwestie sporne w zakresie przeprowadzenia zawodów reguluje Dyrektor Szkoły,
- Kwestie sporne w zakresie sportowym zawodów reguluje Sędzia Główny,
- Kwestie sporne dotyczące konkretnego biegu mogą być zgłaszane przez zawodnika i jego opiekuna do Sędziego Głównego bezpośrednio po zakończeniu tego biegu (przed następnym biegiem).
Jeżeli do tego czasu nie zostaną zgłoszone zastrzeżenia wyniki są ostateczne,
- Podczas rozgrywania zawodów na trasach biegów nie mogą znajdować się zawodnicy, którzy przeprowadzają rozgrzewkę,
- Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
- Opiekunowie młodzieży biorącej udział w zawodach biorą odpowiedzialność za zachowanie i dyscyplinę swojej młodzieży,
- Organizator zapewnia opiekę lekarską podczas zawodów

XI. Nagrody:
- Za pierwsze pięć miejsc w każdej kategorii organizator przewiduje  nagrody, (medale, statuetki, rowery górskie, sprzęt sportowy, turystyczny i inne) - przy odbiorze nagrody o wartości przekraczającej 100 zł wymagany będzie dokument potwierdzający tożsamość oraz NIP i PESEL.
- Wszyscy uczestnicy biegu otrzymają  pamiątkowe dyplomy.

XII. Zgłoszenia:
- Zgłoszenia do udziału w biegu w Biurze Zawodów od godz. 12.00 dnia 5 czerwca 2011 roku – Niedziela.
- Zgłoszenie uczestnictwa w biegu memoriałowym ojca Zbigniewa Strzałkowskiego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.Regulamin zatwierdził:
Dyrektor Szkoły
mgr inż. Krzysztof Nowak

 

 Protokół

z VIII Biegu Memoriałowego im. Ojca Zbigniewa Strzałkowskiego

Zawada, dnia 05 czerwca 2011

W niedzielę 05 czerwca 2011 roku miał miejsce VIII Bieg Memoriałowy im. Ojca Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie. Bieg został rozegrany na trasach Zawada – Góra Św. Marcina, a jego organizatorem był Dyrektor wraz z całą społecznością Szkoły Podstawowej, Wójt Gminy Tarnów, Prowincja Św. Antoniego i Bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) z Krakowa, Proboszcz parafii pw. Św. Marcina Biskupa w Zawadzie. Patronat nad Memoriałem objął Biskup Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej Wiktor Skworc.

Łączna ilość uczestników wynosiła 229 osób, w tym 101 kobiet i 128 mężczyzn. Bieg został podzielony na cztery kategorie wiekowe, rozgrywany był na różnych trasach, przypisanych odpowiednio do poszczególnych kategorii. Oddzielnie klasyfikowano kobiety i mężczyzn. W najmłodszej z kategorii, „Biegu Skrzata” udział wzięło 81 osób (38 dziewcząt i 43 chłopców). Uczestniczący w nim zawodnicy z klas 0 – III szkół podstawowych, pobiegli na dystansie 250 metrów. W rywalizacji szkół podstawowych klas IV – VI, „Biegu Młodzika” wystartowało 78 osób (42 dziewczęta i 36 chłopców). Trasa tego biegu liczyła 600 metrów. „Bieg Kangura” na długości 1100 metrów zorganizowano dla uczniów Gimnazjum. Do tego biegu przystąpiło 22 osoby (12 dziewcząt i 10 chłopców). W najstarszej kategorii, „Biegu Open” wystąpiło łącznie 48 osób (9 kobiet i 39 mężczyzn). W tej kategorii uczestnicy zmagali się z dystansem 2200 metrów.

Komisja Sędziowska w składzie, której uczestniczyli:

- Sędzia Główny: mgr Mariusz Więckowski,

- Sędzia: mgr Krzysztof Wawrzonek,

- Sędziowie na trasach,

orzekła, że zawody przebiegły zgodnie z regulaminem. Końcowe i ostateczne wyniki zatwierdził organizator biegu, dyrektor szkoły mgr inż. Krzysztof Nowak.

W poszczególnych kategoriach zwycięzcami zostali:

Szkoła Podstawowa – „Skrzat” – klasy 0 – III

Dziewczęta:

1. Emilia Kowalik – SP nr 19 Tarnów – Tarnów
2. Julia Brożek – SP Zaczarnie – Zaczarnie
3. Agata Ciochoń – SP nr 1 Wola Rzędzińska – Wola Rzędzińska
4. Zuzanna Stachura – SP nr 14 Tarnów – Tarnów
5.Oliwia Kozioł – SP nr 1 Wola Rzędzińska – Wola Rzędzińska
6. Kinga Bałła – SP Tarnów – Zawada

Chłopcy:

1. Dawid Chaim – SP Świebodzin – Świebodzin
2. Maciej Wzorek – SP Poręba Radlna – Poręba Radlna
3. Krystian Piwowarczyk – SP Poręba Radlna – Poręba Radlna
4. Piotr Witek – SP nr 1 Wola Rzędzińska – Wola Rzędzińska
5. Filip Krawczyk – SP Łopoń - Łopoń
5. Michał Korfini – SP Zawada – Zawada

Szkoła Podstawowa – „Młodzik” – klasy IV – VI

Dziewczęta:

1. Weronika Zegar – SP Zaczarnie – Zaczarnie
2. Patrycja Mordyl – SP nr 1 Wola Rzędzińska – Wola Rzędzińska
3. Magdalena Tyrka – SP nr 1 Tarnowiec - Nowodworze
4. Weronika Grzenia – SP Tuchów – Tuchów
5. Justyna Łoch – SP nr 1 Wola Rzędzińska – Wola Rzędzińska
6. Klaudia Kuboń – SP Wielka Wieś – Wielka Wieś

Chłopcy:

1. Bartłomiej Czwakiel– SP nr 1 Wola Rzędzińska – Wola Rzędzińska
2. Wojciech Karczyński – SP Tarnowiec – Tarnowiec
3. Piotr Łazarz – SP nr 20 Tarnów – Nowodworze
4. Mateusz Górski – SP Zawada - Łękawica
5. Jakub Susłowski – SP nr 20 Tarnów – Tarnów
6. Paweł Zaczkiewicz – SP Zawada – Poręba Radlna

Gimnazjum – „Kangur”

Dziewczęta:

1. Monika Kapustka – Gim. Skrzyszów – Ładna
2. Edyta Pytka – Gim. Nieciecza – Nieciecza
3. Karolina Grzenia – Gim. Tuchów – Tuchów
4. Natalia Galus – Gim. Skrzyszów – Ładna
5. Kinga Samek – Gim. Stary Wiśnicz – Stary Wiśnicz
6. Marzena Samek – Gim. Stary Wiśnicz – Stary Wiśnicz

Chłopcy:

1. Konrad Kowalik – Gim. nr 8 Tarnów – Tarnów
2. Damian Sacha – Gim. Gnojnik – Gnojnik
3. Benjamin Biedroń – Gim. nr 8 Tarnów – Tarnów
4. Patryk Beskosty – Gim. Zaczarnie – Zaczarnie
5. Borys Kuca – Gim. nr 11 Tarnów – Lisia Góra
6. Bartłomiej Brożek – Gim. Zaczarnie – Zaczarnie

Bieg główny – „Open”

Kobiety:

1. Magdalena Mrugacz – Kierlikówka
2. Katarzyna Szczupak – Perła
3. Natalia Mordyl – Wola Rzędzińska
4. Agata Kuca – Lisia Góra
5. Edyta Twardzik – Samocice
6. Irena Wiatr – Ligęzów

Mężczyźni:

1. Grzegorz Czyż – Bogumiłowice
2. Grzegorz Będkowski – Tarnów
3. Adrian Kijowski – Podlesie Dębowe
4. Wojciech Jackowiec – Zawada
5. Jacek Bielecki – Kraków
6. Przemysław Obrębski – Piekary Ślaskie

 

Dziewczęta - klasy 0 - III - Szkoła Podstawowa - Skrzat
Lp. Nazwisko i imię Miejscowość Szkoła Miejsce
1 Kowalik Emilia Tarnów SP NR 19 1
2 Brożek Julia Zaczarnie SP Zaczarnie 2
3 Cichoń Agata Wola Rzędzińska SP NR 1 Wola Rzędzińska 3
4 Stachura Zuzanna Krzyska SP 14 4
5 Koziol Oliwia Wola Rzędzińska SP NR 1 Wola Rzędzińska 5
6 Bałła Kinga Zawada SP NR 5 Tarnow 6
7 Kozielec Kinga Zawada SP Zawada 7
8 Zielinska Paulina Wola Rzędzińska SP NR 1 Wola Rzędzińska 8
9 Nosal Karolina Wola Rzędzińska SP NR 1 Wola Rzędzińska 9
10 Chmura Barbara Zawada SP Zawada 10
11 Stano Angelika Wola Rzędzińska SP NR 1 Wola Rzędzińska 11
12 Majka Milena Wola Rzędzińska SP NR 1 Wola Rzędzińska 12
13 Stachura Gabriela Tarnów SP 14 Tarnów 13
14 Baka Karolina Wielka Wieś Wielka Wieś 14
15 Sumara Justyna Wielka Wieś Wielka Wieś 15
16 Bryg Magdalena Poręba Radlna SP Poręba Radlna 16
17 Łazarz Julia Łękawica SP Zawada 17
18 Plebanek Weronika Zawada SP Tarnowiec 18
19 Budzyńska Wiktoria Tarnowiec SP Tarnowiec 19
20 Budzik Katarzyna Łękawka SP Łękawka 20
21 Kepa Oliwia Łekawica SP Łekawka 21
22 Chmura Magdalena Zawada SP Zawada 22
23 Wideł Magdalena Tarnów Przedszkole Tarnów 23
24 Prendota Martyna Wola Rzędzińska SP NR 1 Wola Rzędzińska 24
25 Sobol Karina Wola Rzędzińska SP NR 1 Wola Rzędzińska 25
26 Budzik Anna Poręba Radlna SP Zawada 26
27 Stachura Julia Tarnów SP 14 Tarnów 27
28 Rudny Milena Zawada SP Zawada 28
29 Piotrowska Patrycja Zawada SP Zawada 29
30 Furmańska Oliwia Łękawica SP Zawada 30
31 Ciochoń Dominika Wola Rzędzińska SP NR 1 Wola Rzędzińska 31
32 Żydowska Gabriela Zawada SP Zawada 32
33 Łazarz Nikola Łękawica   33
34 Srebro Aleksandra Zawada SP Zawada 34
35 Wideł Paulina Tarnów Przedszkole Tarnów 35
36 Wilk Julia Zawada SP Zawada 36
37 Piotrowska Karolina Zawada SP Zawada NK
38 Piotrowska Edyta Zawada SP Zawada NK
         
Chłopcy - klasy 0 - III - Szkoła Podstawowa - Skrzat
Lp. Nazwisko i imię Miejscowość Szkoła Miejsce
1 Chaim Dawid Świebodzin SP Świebodzin 1
2 Wzorek Maciej Poręba Radlna SP Poręba Radlna 2
3 Piwowarczyk Krystian Poręba Radlna SP Poręba Radlna 3
4 Witek Piotr Wola Rzędzińska SP NR 1 Wola Rzędzińska 4
6 Krawczyk Filip Łopoń SP Łopoń 5
7 Korfini Michal Zawada Sp Zawada 6
8 Ciochoń Artur Wola Rzędzińska SP NR 1 Wola Rzędzińska 7
9 Bryg Grzegorz Wola Rzędzińska SP NR 1 Wola Rzędzińska 8
5 Drużkowski Bartek Wielka Wieś SP Wielka Wieś 9
10 Mróz Daniel Wola Rzędzińska SP NR 1 Wola Rzędzińska 10
11 Łazarz Szmon Nowodworze SP Poręba Radlna 11
12 Giebał Kamil Wola Rzędzińska SP NR 1 Wola Rzędzińska 12
13 Zagrodnik Oskar Wielka Wieś SP Wielka Wieś 13
14 Kaczor Daniel Tarnów Przedszkole NR 13 14
16 Kuta Wojciech Tarnów SP NR 15 Tarnów 15
17 Wardzała Jakub Wola Rzędzińska SP NR 1 Wola Rzędzińska 16
18 Przeklasa Dawid Wielka Wieś SP Wielka Wieś 17
19 Mróz Michał Wola Rzędzińska SP NR 1 Wola Rzędzińska 18
15 Sacha Michał Zawada SP Zawada 19
20 Budzyński Mateusz Tarnowiec SP Tarnowiec 20
21 Kras Bartłomiej Zawada SP Zawada 21
22 Kotul Marcel Zawada SP Zawada 22
23 Łazarz Jakub Łekawica SP Zawada 23
24 Srebro Szymon Zawada SP Zawada 24
26 Poliszak Jakub Tarnowiec Przedszkole Tarnowiec 25
27 Więckowski Jakub Zawada   26
28 Habel Wiktor Zawada SP Zawada 27
29 Kuraś Jakub Tarnów Przedszkole NR 12 28
25 Łoch Kacper Wola Rzędzińska SP NR 1 Wola Rzędzińska 29
30 Twardzik Daniel Samocice SP Samocice 30
31 Czerwiński Marcin Zawada   31
32 Chaim Nikodem Świebodzin SP Świebodzin 32
33 Giebał Mateusz Wola Rzędzińska SP NR 1 Wola Rzędzińska 33
34 Żydowski Piotr Zawada SP Zawada 34
36 Słobodzian Karol Tarnów Przedszkole NR 8 35
37 Rudny Karol Zawada SP Zawada 36
38 Budzik Krystian Poręba Radlna SP Poręba Radlna 37
39 Plebanek Michał Zawada Przedszkole Tarnowiec 38
35 Więckowski Mateusz Zawada   39
40 Kowalik Norbert Tarnow   NK
41 Wiśniewski Marcel Tarnów Przedszkole NR 8 NK
42 Wiśniewski Jan Tarnów Przedszkole NR 8 NK
43 Mróz Michał Wola Rzędzińska SP NR 1 Wola Rzędzińska NK

 

Dziewczęta - klasy IV - VI - Szkoła Podstawowa - Młodzik
Lp. Nazwisko i imię Miejscowość Szkoła Miejsce
1 Zegar Weronika Zaczrnie SP Zaczarnie 1
2 Mordyl Patrycja Wola Rzędzińska SP NR 1 Wola Rzędzińska 2
3 Tyrka Magdalena Nowodworze SP Tarnowiec 3
4 Grzenia Weronika Tuchów SP Tuchów 4
5 Łoch Justyna Wola Rzędzińska SP NR 1 Wola Rzędzińska 5
6 Kuboń Klaudia Wielka Wieś SP Wielka Wieś 6
7 Sumara Katarzyna Wielka Wieś SP Wielka Wieś 7
8 Ciochoń Agnieszka Wola Rzędzińska SP NR 1 Wola Rzędzińska 8
9 Krawczyk Kornelia Łopoń SP Łopoń 9
10 Habel Zuzanna Zawada SP Zawada 10
11 Tarza Patrycja Łopoń SP Łopoń 11
12 Pinas Karolina Wola Rzędzińska SP NR 1 Wola Rzędzińska 12
13 Kowalska Kamila Wola Rzędzińska SP NR 1 Wola Rzędzińska 13
14 Tryka Magdalena Tarnów SP NR 8 Tarnów 14
15 Przeklasa Anna Wielka Wieś SP Wielka Wieś 15
16 Chaim Natalia Świebodzin SP Świebodzin 16
17 Kryczka Aleksandra Tarnów SP Tarnowiec 17
18 Brożek Natalia Wola Rzędzińska SP NR 1 Wola Rzędzińska 18
19 Kozielec Klaudia Zawada SP Zawada 19
20 Ciochoń Monika Wola Rzędzińska SP NR 1 Wola Rzędzińska 20
21 Ciochoń Weronika Wola Rzędzińska SP NR 1 Wola Rzędzińska 21
22 Bednarz Katarzyna Poręba Radlna SP Zawada 22
23 Stec Aleksandra Wola Rzędzińska SP NR 1 Wola Rzędzińska 23
24 Czarnecka Laura Tarnowiec SP Tarnowiec 24
25 Usień Aleksandra Wola Rzędzińska SP NR 1 Wola Rzędzińska 25
26 Stano Klaudia Wola Rzędzińska SP NR 1 Wola Rzędzińska 26
27 Chaim Kamila Świebodzin SP Świebodzin 27
28 Kot Gabriela Zawada SP Zawada 28
29 Poliszak Monika Tarnowiec SP Tarnowiec 29
30 Leszczyńska Monika Wola Rzędzińska SP NR 1 Wola Rzędzińska 30
31 Taraszek Karolina Wola Rzędzińska SP NR 1 Wola Rzędzińska 31
32 Kaczor Daria Tarnów SP NR 2 Tarnów 32
33 Poręba Aleksandra Wola Rzędzińska SP NR 1 Wola Rzędzińska 33
34 Kornaus Emilia Wola Rzędzińska SP NR 1 Wola Rzędzińska 34
35 Ciochoń Patrycja Wola Rzędzińska SP NR 1 Wola Rzędzińska 35
36 Budzik Wioletta Łękawka SP Łękawka 36
37 Sowińska Agnieszka Zawada SP Zawada 37
38 Wierzbicka Wiktoria Łękawica SP Łękawica 38
39 Kukułka Patrycja Łękawica SP Łękawka 39
40 Derus Agnieszka Wola Rzędzińska SP NR 1 Wola Rzędzińska 40
41 Ciochoń Anna Wola Rzędzińska SP NR 1 Wola Rzędzińska 41
42 Dusza Małgorzata Tarnów SP NR 14 Tarnów 42
         
Chłopcy - klasy IV - VI - Szkoła Podstawowa - Młodzik
Lp. Nazwisko i imię Miejscowość Szkoła Miejsce
1 Czwakiel Bartłomiej Wola Rzędzińska SP NR 1 Wola Rzędzińska 1
2 Korczyński Wojciech Tarnowiec SP Tarnowiec 2
3 Łazarz Piotr Nowodworze SP NR 20 Tarnów 3
4 Górski Mateusz Łękawica SP Zawada 4
5 Susułowski Jakub Wola Rzędzińska SP NR 1 Wola Rzędzińska 5
6 Zaczkiewicz Paweł Poręba Radlna SP Zawada 6
7 Nosek Maciej Tarnowiec SP Tarnowiec 7
8 Grobecki Daniel Nowodworze SP Tarnowiec 8
9 Beskosty Dominik Zaczarnie SP Zaczarnie 9
10 Zięba Kacper Tarnowiec SP Tarnowiec 10
11 Obal FiliP Łękawica SP Łękawka 11
12 Łaskawski Szymon Zawada SP Zawada 12
13 Gancarz Bartłomiej Wola Rzędzińska SP NR 1 Wola Rzędzińska 13
14 Esmund Piotr Wola Rzędzińska SP NR 1 Wola Rzędzińska 14
15 Łaskawski Adam Wola Rzędzińska SP NR 1 Wola Rzędzińska 15
16 Mytnik Maciej Koszyce Wielkie SP NR 17 Tarnów 16
17 Bryl Dominik Wielka Wieś SP Wielka Wieś 17
18 Czarnecki Eryk Tarnowiec SP Tarnowiec 18
19 Bednarz Artur Poręba Radlna SP Zawada 19
20 Kot Dariusz Zawada SP Zawada 20
21 Poliszak Damian Tarnowiec SP Tarnowiec 21
22 Pzaczkiewicz Piotr Poręba Radlna SP Zawada 22
23 Kozioł Kamil Wola Rzędzińska SP NR 1 Wola Rzędzińska 23
24 Kasprzyk Kacper Tarnowiec SP Tarnowiec 24
25 Kras Aleksander Zawada SP Zawada 25
26 Czwakiel Maciej Wola Rzędzińska SP NR 1 Wola Rzędzińska 26
27 Zając Dominik Zawada SP Zawada 27
28 Potępa Karol Wola Rzędzińska SP NR 1 Wola Rzędzińska 28
29 Witek Karol Wola Rzędzińska SP NR 1 Wola Rzędzińska 29
30 Bańdur Kacper Wola Rzędzińska SP NR 1 Wola Rzędzińska 30
31 Twardzik Adrian SP Samocice Samocice 31
32 Brożek Kamil Zawada SP Zawada 32
33 Kasprzyk Kamil Tarnowiec SP Tarnowiec 33
34 Kęski Jacek Tarnowiec SP Tarnowiec 34
35 Chłoń Dawid Otwinów SP Nieciecza 35
36 Kuta Jakub Wola Rzędzińska SP NR 1 Wola Rzędzińska NK
37 Ciochoń Artur Wola Rzędzińska SP NR 1 Wola Rzędzińska NK
38 Bryg Grzegorz Wola Rzędzińska SP NR 1 Wola Rzędzińska NK

 

Dziewczęta - klasy I - III - Gimnazjum - Kangur
Lp. Nazwisko i imię Miejscowość Szkoła Miejsce
1 Kapustka Monika Ładna Gim. Skrzyszów 1
2 Pytka Edyta Nieciecza Gim. Nieciecza 2
3 Grzenia Karolina Tuchów Gim. Tuchów 3
4 Galus Natalia Ładna Gim. Skrzyszów 4
5 Semek Kinga Stary Wiśnicz Gim. Stary Wiśnicz 5
6 Semek Marzena Stary Wiśnicz Gim. Stary Wiśnicz 6
7 Kukułka Paulina Łękawica Gim. Tarnowiec 7
8 Brudzisz Anna Tarnowiec Gim. Tarnowiec 8
9 Pabian Sabina Zbylitowska Góra Gim. Zbylitowska Góra 9
10 Młyniec Natalia Łękawica Gim. Skrzyszów 10
11 Kępa Wioletta Łękawica Gim. Skrzyszów 11
12 Marecik Iwona Wielka Wieś Gim. Wielka Wieś 12
         
Chłopcy - klasy I - III - Gimnazjum - Kangur
Lp. Nazwisko i imię Miejscowość Szkoła Miejsce
1 Kowalik Konrad Tarnów Gim. NR 8 Tarnów 1
2 Sacha Damian Gnojnik Gim. Gnojnik 2
3 Biedroń Beniamin Tarnów Gim. NR 8 Tarnów 3
4 Beskosty Patryk Zaczarnie Gim. Zaczarnie 4
5 Kuca Borys Lisia Góra Gim. NR 11 Tarnów 5
6 Brożek Bartłomiej Zaczarnie Gim. Zaczarnie 6
7 Semek Mateusz Stary Wiśnicz Gim. Stary Wiśnicz 8
8 Poliszak Łukasz Tarnowiec Gim. Tarnowiec 8
9 Wierzbicki Franciszek Łękawica Gim. Skrzyszów 9
10 Krotos Kamil Stary Wiśnicz Gim. Stary Wiśnicz 10
Kobiety - Open
Lp. Nazwisko i imię Miejscowość Miejsce
1 Mrugacz Magdalena Kierlikówka 1
2 Mordyl Patrycja Wola Rzędzińska 2
3 Lewicka Sylwia Koszyce Wielkie 3
4 Dzierwa Oliwia Zawada 4
5 Pieczarka Paulina Gmina Tarnów 5
6 Twardzik Edyta Samocice 6
7 Pieprzyk Jadwiga Zawada 7
8 Damian Agnieszka Koszyce Wielkie 8
9 Malik Marta Gmina Tarnów 9
10 Bałła Katarzyna Tarnów 10
11 Brożek Brygida Gmina Tarnów 11
12 Piotrowska Barbara Zawada 12
       
Mężczyźni - Open
Lp. Nazwisko i imię Miejscowość Miejsce
1 Łabuz Marek Tarnów 1
2 Czyż Grzegorz Bogumiłowice 2
3 Makowiec Robert Burzyn 3
4 Będkowski Grzegorz Tarnów 4
5 Kijowski Adrian Żabno 5
6 Moździerz Paweł Tarnów 6
7 Marzec Paweł Tarnów 7
8 Wiśniewski Wojciech Żabno 8
9 Kuboń Marcin Rzuchowa 9
10 Makowiec Jarosław Burzyn 10
11 Łaskawski Jarosław Zawada 11
12 Olszówka Wojciech Tarnów 12
13 Kasprzyk Krzysztof Tarnów 13
14 Tarczoń Michał Skrzyszów 14
15 Siedlik Tadeusz Skrzyszów 15
16 Tęgoborski Krzysztof Tarnów 16
17 Bałla Paweł Tarnów 17
18 Kamykowski Rafał Zawada 18
19 Nowak Piotr Zawada 19
20 Łabno Artur Tarnów 20
21 Gdowski Mateusz Gmina Tarnów 21
22 Mordyl Jarosław Wola Rzędzińska 22
23 Poliszak Paweł Tarnów 23
24 Wawrzon Mirosław Skrzyszów 24
25 Nowak Artur Nowodworze 25
26 Pławik Adam Tarnów 26
27 Mrug Kamil Zaczarnie 27
28 Stach Kamil Gmina Tarnów 28
29 Obrzut Wojciech Tarnów 29
30 Grzegorz Kozioł Gmina Tarnów 30
31 Trojak Kamil Tarnów 31
32 Świńczyk Filip Gmina Tarnów 32
Początek strony

Developed in conjunction with Ext-Joom.com