Wyślij wiadomość

 Niedziela, 20  Sierpień  2017  11:57:39

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. o. Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie

Dyrektor szkoły

mgr inż. Krzysztof Nowak

STUDIA WYŻSZE MAGISTERSKIE:

- Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

Studia podyplomowe:

- matematyka - Akademia Pedagogiczna w Krakowie,
- organizacja i zarządzanie dla oświatowej kadry kierowniczej - WSB w Tarnowie,
- ochrona środowiska na terenach zurbanizowanych - AGH w Krakowie,
- aplikacja administracyjna - Urząd Wojewódzki w Tarnowie

Początek strony

Developed in conjunction with Ext-Joom.com