Piątek, 24  Maj  2024  21:31:38

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. o. Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie

dyrektor

mgr inż. Krzysztof Nowak

STUDIA WYŻSZE MAGISTERSKIE:

- Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

Studia podyplomowe:

- matematyka - Akademia Pedagogiczna w Krakowie,
- organizacja i zarządzanie dla oświatowej kadry kierowniczej - WSB w Tarnowie,
- ochrona środowiska na terenach zurbanizowanych - AGH w Krakowie,
- aplikacja administracyjna - Urząd Wojewódzki w Tarnowie

Początek strony

Developed in conjunction with Ext-Joom.com