Ruszył bieg i będzie trwał. I bieg o Memoriał ojca Zbigniewa Strzałkowskiego odbył się 20 czerwca 2004 roku w Zawadzie o godzinie 15.00. Postać ojca Zbigniewa jest znana nie tylko mieszkańcom Zawady i okolic, ale teraz również wszystkim, którzy przebyli dystans 2000m malowniczymi drogami Zawady, oraz tym, którzy dopingowali biegnących. Organizatorami biegu byli Wójt Gminy Tarnów, Rada Sołecka Zawady i Szkoła Podstawowa im. O. Zbigniewa Strzałkowskiego. Ojciec Strzałkowski, franciszkanin był postacią, która wyrosła i kształtowała się wśród mieszkańców Zawady. W swej pracy duszpasterskiej i kapłańskiej w dalekim Peru zasłyną jako przyjaciel i obrońca dzieci, dlatego też został wybrany na patrona Zawadzkiej szkoły.

Celem biegu było uczczenie pamięci patrona Szkoły Podstawowej w Zawadzie, który poniósł męczeńską śmierć z rąk bojówkarzy „świetlistego szlaku”.

 

trasa biegu

Regulamin Biegu
„MEMORIAŁ”  ojca Zbigniewa Strzałkowskiego”
Zawada, dnia  20.06.2004 r.I. Cele:

- Oddanie czci i  upowszechnienie pamięci o życiu i męczeństwie,o. Zbigniewa  Strzałkowskiego, misjonarza, męczennika za wiarę, godnego „Syna Ziemi Tarnowskiej”,
- Popularyzacja „Franciszkańskiej idei współistnienia”,
- Propagowanie zdrowego stylu życia,
- Zachęcenie dzieci i młodzieży do uprawiania sportu,
- Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu,
- Promowanie szkoły i gminy,
- Kultywowanie tradycji związanej z historią szkoły.

II. Organizator:
- Szkoła Podstawowa im. o Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie,
- Dyrektor Szkoły mgr inż. Krzysztof Nowak.

III. Współorganizatorzy:
- Franciszkanie - Prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię - Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych,
- Samorząd Gminy Tarnów.

IV.  Patronat:
- Biskup Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej

V. Miejsce i termin:
- 20 czerwca 2004 roku – Niedziela,
- Biuro Zawodów, Szkoła Podstawowa im. o Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie.

VI. Organizacja biegów:
- Kobiety i mężczyźni w każdej kategorii będą klasyfikowani oddzielnie,
- Każdy zawodnik otrzyma kartę startową którą, na mecie musi oddać sędziemu,
- Bez karty startowej zawodnik nie będzie klasyfikowany.

VII. Kategorie:

BIEG MEMORIAŁOWY Kategoria OPEN 2200 m
BIEG SKRZATA kl. 0 do III) SzP 250 m
BIEG MŁODZIKA kl. IV do VI) SzP 600 m
BIEG KANGURA kl. I – III Gim 1100 m


VIII. Warunki uczestnictwa:
- W biegu głównym nie mogą startować osoby, które brały udział w biegu innej kategorii,
- Osoby niepełnoletnie mogą startować wyłącznie w obecności opiekuna - rodzica, nauczyciela, lub innej upoważnionej osoby - muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
- W biegu mogą brać udział wyłącznie uczestnicy, którzy zgodnie z regulaminem wyrażają zgodę na publikacje, pokazywanie i wykorzystywanie wizerunku i danych osobowych do celów promocyjnych i informacyjnych „Memoriału ojca Zbigniewa Strzałkowskiego”.

IX. Komisja Sędziowska:
- Komisja sędziowska może nie posiadać uprawnień / licencji Polskiego Związku Lekkoatletycznego/.
- Powołanie składu sędziowskiego leży w gestii Dyrektora Szkoły.

X. Postanowienia końcowe:
- Kwestie sporne w zakresie przeprowadzenia zawodów reguluje Dyrektor Szkoły,
- Kwestie sporne w zakresie sportowym zawodów reguluje Sędzia Główny,
- Kwestie sporne dotyczące konkretnego biegu mogą być zgłaszane przez zawodnika i jego opiekuna do Sędziego Głównego bezpośrednio po zakończeniu tego biegu (przed następnym biegiem).
Jeżeli do tego czasu nie zostaną zgłoszone zastrzeżenia wyniki są ostateczne,
- Podczas rozgrywania zawodów na trasach biegów nie mogą znajdować się zawodnicy, którzy przeprowadzają rozgrzewkę,
- Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
- Opiekunowie młodzieży biorącej udział w zawodach biorą odpowiedzialność za zachowanie i dyscyplinę swojej młodzieży,
- Organizator zapewnia opiekę lekarską podczas zawodów

XI. Nagrody:
- Za pierwsze pięć miejsc w każdej kategorii organizator przewiduje  nagrody, (medale, statuetki, rowery górskie, sprzęt sportowy, turystyczny i inne) - przy odbiorze nagrody o wartości przekraczającej 100 zł wymagany będzie dokument potwierdzający tożsamość oraz NIP i PESEL.
- Wszyscy uczestnicy biegu otrzymają  pamiątkowe dyplomy.

XII. Zgłoszenia:
- Zgłoszenia do udziału w biegu w Biurze Zawodów od godz. 12.00 dnia 20 czerwca 2004 roku – Niedziela.
- Zgłoszenie uczestnictwa w biegu memoriałowym ojca Zbigniewa Strzałkowskiego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.Regulamin zatwierdził:
Dyrektor Szkoły
mgr inż. Krzysztof Nowak

 

Protokół z I biegu memoriałowego im. O Zbigniewa Strzałkowskiego Zawada 20. VI. 2004

W biegu wzięło udział 72 uczestników. W kategorii A (uczestnicy urodzeni w latach 1997 – 1994, dystans 350m) wzięło udział 18 osób. W kategorii B (uczestnicy urodzeni w latach 1993 – 1988, dystans 950m) wzięło udział 32 osoby. W kategorii C (uczestnicy urodzeni w latach 1987 – wcześniej urodzeni, dystans 2000m) wzięło udział 22 osoby. W biegu w kategorii C wystartowali Wice-wójt Gminy Tarnów Grzegorz Kozioł oraz Radny Gminy Tarnów Grzegorz Drwal.


Kategoria A:

1. Jakub Wojtas – SP Zawada
2. Marcin Dulęba – ZSP Tarnowiec
3. Kamil Łabno – SP Zawada
4. Tomasz Zabawa – SP Zawada
5. Dominik Cisek – SP Zawada


Najszybszą uczestniczką w tej kategorii była:

Katarzyna Wojtaś – SP Zawada

Kategoria B:

1. Krzysztof Szpak – ZSP Tarnowiec
2. Mariusz Ciurej – ZSP Tarnowiec
3. Paweł Kras – ZSP Tarnowiec
4. Robert Bernacik – Tarnów
5. Anna Szczepańska – ZSP Tarnowiec

Kategoria C:

1. Grzegorz Będkowski – ZSME Tarnów
2. Paweł Marzec – WSD Tarnów
3. Paweł Moździerz – Tarnów
4. Wojciech Olszówka – ZSOiT Tarnów
5. Jakub Piątek – ZSME Tarnów

Najszybszą uczestniczką w tej kategorii była:

Ewa Stec – Łękawica

Początek strony

Developed in conjunction with Ext-Joom.com