Czwartek, 20  Czerwiec  2024  22:02:00

„Wszystkiego co powinienem wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu: o tym jak żyć, co robić, jak postępować i współpracować z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat”.

1

DO  ODDZIAŁU  PRZEDSZKOLNEGO  w Szkole Podstawowej im o. Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie  uczęszczają  dzieci  4, 5 i 6 letnie w którym realizowane są  cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Koncentrujemy się na wspomaganiu i ukierunkowywaniu rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym. Punktem wyjściowym jest aktywność dziecka – we wszystkich możliwych jej formach – której właściwością jest działanie zmierzające do poznania samego siebie, własnych możliwości, otoczenia społeczno-przyrodniczego, relacji z innymi, ale przede wszystkim dążenie do wzrastającej samodzielności, a w konsekwencji do samostanowienia zgodnego z osobistymi potrzebami i aspiracjami. Wychodząc naprzeciw   potrzebom  Rodziców zajęcia wychowawczo – dydaktyczne w oddziale przedszkolnym rozpoczynają się już od 7.45. i trwają do godziny 13.00. To godziny w których prowadzone są  dla dzieci różnorodne zajęcia obowiązkowe i dodatkowe:

(zajęcia rytmiczno - muzyczne, na których dzieci poznają podstawowe kroki tańców regionalnych, śpiewają piosenki,
język angielski którego nauka rozpoczyna się już od grupy dzieci 4 – letnich,
gimnastyka,
zajęcia logopedyczne, które obejmują terapię indywidualną.

Wtedy też podawane są naszym przedszkolakom  pyszne  i  zdrowe posiłki.

Co roku oddział przedszkolny jest organizatorem Mikołajek Szkolnych.


ZAJĘCIA  LOGOPEDYCZNE:

usprawniają   aparat  artykulacyjny którego prawidłowa wymowa każdej głoski uzależniona jest od odpowiedniego ułożenia narządu artykulacyjnego
ćwiczą:   język  i  wargi  które mają na celu doskonalenie zmiany kształtu   i położenia  masy języka oraz precyzyjności i szybkości ruchów specyficznych dla artykulacji głosek,
wydłużają fazę wdechu i wdechu poprzez stosowanie ćwiczeń oddechowych które mają na celu  usprawnienie aparatu oddechowego, czyli zwiększenie pojemności płuc, usprawnienie ruchów przepony, nauki ekonomicznego zażywania powietrza w czasie mówienia, różnicowania faz oddychania,
stosowanie ćwiczeń muzyczno –ruchowych i słowno – ruchowych, których składnikiem wiodącym jest rytm. Celem tych ćwiczeń jest kształcenie ruchów całego ciała,  co pośrednio wpływa na usprawnianie narządów mowy oraz kształcenie poczucia rytmu.

Od roku szkolnego 2011/2012 prowadzone są zajęcia rytmiki, na których maluchy biorą udział w ćwiczeniach i zabawach muzyczno-ruchowych. Na zajęciach tych wykorzystywane są elementy muzykoterapii.

 

 

 

Początek strony

Developed in conjunction with Ext-Joom.com