Krótki przewodnik atrakcji II Festynu Regionalnego w Zawadzie na Górze św. Marcina

12 czerwca 2005 r.

1.     Już po raz drugi odbędzie się Memoriał Ojca Zbigniewa Strzałkowskiego. Zapisy do biegu już trwają (od godz. 14.30). Trasę biegu przygotowali Mariusz Więckowski i Paweł Tarsia.

2.     Opiekę medyczną dla uczestników biegu zapewnił Pan doktor Stanisław Petlic.

3.     Pomiar ciśnienia dla wszystkich zainteresowanych wykonuje Jadwiga Tarsia.

4.     Szczęśliwy numerek. Każdy uczestnik festynu ma szansę na wylosowanie głównej nagrody o godz. 19.00 (rower) oraz innych nagród rzeczowych, jeśli zaopatrzy się w jednym ze stoisk w karteczkę ze swoim szczęśliwym numerkiem.

5.     Pyszne ciasta wykonane przez mamy uczniów oferują Pani Dorota Wielgus i Pani Anna Zając.

6.     Gorące i zimne napoje sprzedawane przez zespół mam pod opieką  Pań Wiesławy Michalik i Teresy Cisek.

7.      Na Lody , chrupki i zimne napoje zapraszaja Panie Maria Oślizło Małgorzata Mitera

8.     Bigos staropolski przygotowany przez znawczynię kuchni polskiej Panią Teresę Kurleto oraz pyszny smalec wiejski przygotowany przez Teresę  Zdeb  i  Annę Broniec.

9.     Izba regionalna, gdzie można wspominać dawne czasy zorganizowana przez Panią Irenę Dołową – Sajdak.

10. Kiełbaski z grila, wypożyczonego z Parafii Św. Józefa w Tarnowcu,  przypieka i oferuje Pan Tadeusz Łabno i Sławomir Michalik.

11. Degustacja chleba domowego ze smalcem, masłem i śmietaną przygotowana dzięki staraniom Pani Ewy Jachym – Kawy.

12. Lamus – możemy tu znaleźć stare i wartościowe książki oraz breloczki wyplatane przez uczniów naszej szkoły. Stoisko prowadza uczniowie naszej szkoły. Serdecznie zachęcamy do zakupów.

13. Stoiska i namioty, własność Targowisk Miejskich, wypożyczyła Pani Agnieszka Syrek, montażu dokonali ojcowie naszych uczniów pod kierunkiem Pana Krzysztofa Kozioła i Roberta Srebro.

14.  Nad oprawą plastyczną całej imprezy czuwał zespół nauczycieli pod kierunkiem Pani Matyldy Grzegorczyk. Piękną krakowiankę i krakowiaka        wykonała Pani Krystyna Srebro. Tegoroczna dekoracja nawiązuje do tradycji naszego regionu krakowskiego głęboko zakorzenionej na Górze Św. Marcina. Kolorowe baloniki ofiarowała Firma Nomar.

trasa biegu

Regulamin Biegu
„MEMORIAŁ”  ojca Zbigniewa Strzałkowskiego”
Zawada, dnia  12.06.2005 r.I. Cele:

- Oddanie czci i  upowszechnienie pamięci o życiu i męczeństwie,o. Zbigniewa  Strzałkowskiego, misjonarza, męczennika za wiarę, godnego „Syna Ziemi Tarnowskiej”,
- Popularyzacja „Franciszkańskiej idei współistnienia”,
- Propagowanie zdrowego stylu życia,
- Zachęcenie dzieci i młodzieży do uprawiania sportu,
- Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu,
- Promowanie szkoły i gminy,
- Kultywowanie tradycji związanej z historią szkoły.

II. Organizator:
- Szkoła Podstawowa im. o Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie,
- Dyrektor Szkoły mgr inż. Krzysztof Nowak.

III. Współorganizatorzy:
- Franciszkanie - Prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię - Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych,
- Samorząd Gminy Tarnów.

IV.  Patronat:
- Biskup Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej

V. Miejsce i termin:
- 12 czerwca 2005 roku – Niedziela,
- Biuro Zawodów - Szkoła Podstawowa im. o Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie.

VI. Organizacja biegów:
- Kobiety i mężczyźni w każdej kategorii będą klasyfikowani oddzielnie,
- Każdy zawodnik otrzyma kartę startową którą, na mecie musi oddać sędziemu,
- Bez karty startowej zawodnik nie będzie klasyfikowany.

VII. Kategorie:

BIEG MEMORIAŁOWY Kategoria OPEN 2200 m
BIEG SKRZATA kl. 0 do III) SzP 250 m
BIEG MŁODZIKA kl. IV do VI) SzP 600 m
BIEG KANGURA kl. I – III Gim 1100 m


VIII. Warunki uczestnictwa:
- W biegu głównym nie mogą startować osoby, które brały udział w biegu innej kategorii,
- Osoby niepełnoletnie mogą startować wyłącznie w obecności opiekuna - rodzica, nauczyciela, lub innej upoważnionej osoby - muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
- W biegu mogą brać udział wyłącznie uczestnicy, którzy zgodnie z regulaminem wyrażają zgodę na publikacje, pokazywanie i wykorzystywanie wizerunku i danych osobowych do celów promocyjnych i informacyjnych „Memoriału ojca Zbigniewa Strzałkowskiego”.

IX. Komisja Sędziowska:
- Komisja sędziowska może nie posiadać uprawnień / licencji Polskiego Związku Lekkoatletycznego/.
- Powołanie składu sędziowskiego leży w gestii Dyrektora Szkoły.

X. Postanowienia końcowe:
- Kwestie sporne w zakresie przeprowadzenia zawodów reguluje Dyrektor Szkoły,
- Kwestie sporne w zakresie sportowym zawodów reguluje Sędzia Główny,
- Kwestie sporne dotyczące konkretnego biegu mogą być zgłaszane przez zawodnika i jego opiekuna do Sędziego Głównego bezpośrednio po zakończeniu tego biegu (przed następnym biegiem).
Jeżeli do tego czasu nie zostaną zgłoszone zastrzeżenia wyniki są ostateczne,
- Podczas rozgrywania zawodów na trasach biegów nie mogą znajdować się zawodnicy, którzy przeprowadzają rozgrzewkę,
- Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
- Opiekunowie młodzieży biorącej udział w zawodach biorą odpowiedzialność za zachowanie i dyscyplinę swojej młodzieży,
- Organizator zapewnia opiekę lekarską podczas zawodów

XI. Nagrody:
- Za pierwsze pięć miejsc w każdej kategorii organizator przewiduje  nagrody, (medale, statuetki, rowery górskie, sprzęt sportowy, turystyczny i inne) - przy odbiorze nagrody o wartości przekraczającej 100 zł wymagany będzie dokument potwierdzający tożsamość oraz NIP i PESEL.
- Wszyscy uczestnicy biegu otrzymają  pamiątkowe dyplomy.

XII. Zgłoszenia:
- Zgłoszenia do udziału w biegu w Biurze Zawodów od godz. 12.00 dnia 12 czerwca 2005 roku – Niedziela.
- Zgłoszenie uczestnictwa w biegu memoriałowym ojca Zbigniewa Strzałkowskiego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.Regulamin zatwierdził:
Dyrektor Szkoły
mgr inż. Krzysztof Nowak

 

Protokół z II biegu memoriałowego im. O Zbigniewa Strzałkowskiego Zawada 12. VI. 2005

 

 

 

Początek strony

Developed in conjunction with Ext-Joom.com