Piątek, 24  Maj  2024  20:36:38

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Zawadzie:

Rok szkolny 2023/2024

Lp.Imię i nazwisko nauczycielaNauczany przedmiot
1. mgr inż. Krzysztof Nowak  matematyka
2. mgr Elżbieta Zgłobiś  wychowanie przedszkolne
3. mgr Patrycja Słowik  wychowanie przedszkolne
4. mgr Magdalena Grabowska-Majka  wychowanie przedszkolne
5. mgr Marlena Matura  edukacja wczesnoszkolna, logopeda
6. dr Magdalena Duda  edukacja wczesnoszkolna
7. mgr Agata Ból  edukacja wczesnoszkolna
8. mgr Katarzyna Proszowska  język polski
9. mgr Gabriela Michniak  język angielski
10. mgr Anna Kopeć  przyroda, biologia, chemia
10. mgr Marcin Ochał  edb
11. mgr Mazur Stefania  plastyka, technika
12. mgr Krzysztof Wawrzonek  w-f
13. mgr Maria Padoł  informatyka
14. dr Magdalena Duda  Biblioteka
15. mgr Anna Partyńska  świetlia szkolna
16. mgr Przemysław Guśtak  muzyka
17. mgr Andrzej Muniak  fizyka, matematyka, robotyka
18. mgr Beata Biedrzycka  geografia,
19. mgr Marta Wawrzonek  matematyka
20. mgr Marek Foszcz  historia, wos,wychowanie do życia w rodzinie
21. ks. mgr Adam Wyrwa  religia
22. mgr Bogumiła Woźny  j. niemiecki
23. mgr Justyna Kępa  pedagog, j. polski
Początek strony

Developed in conjunction with Ext-Joom.com