Środa, 29  Marzec  2023  07:51:41

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Zawadzie:

Rok szkolny 2022/2023

Lp.Imię i nazwisko nauczycielaNauczany przedmiot
1. mgr inż. Krzysztof Nowak  matematyka
2.mgr Adrianna Halastra  wychowanie przedszkolne
3. mgr Patrycja Słowik  wychowanie przedszkolne
4. mgr Iwina Nowak  edukacja wczesnoszkolna
5. mgr Barbara Markiewicz  edukacja wczesnoszkolna
6. mgr Agata Ból  edukacja wczesnoszkolna
7. mgr Katarzyna Proszowska  język polski
8. mgr Gabriela Michniak  język angielski
9. mgr Anna Ramza  przyroda, biologia, chemia
10. mgr Marcin Ochał  edb
11. mgr Mazur Stefania  plastyka, technika
12. mgr Krzysztof Wawrzonek  w-f
13. mgr Maria Padoł  informatyka
14. mgr Iwona Nowak  Biblioteka
15. mgr Anna Partyńska  świetlia szkolna
16. mgr Przemysław Guśtak  muzyka
17. mgr Andrzej Muniak  fizyka, matematyka
18. mgr Beata Biedrzycka  geografia,
19. mgr Marta Wawrzonek  matematyka
20.mgr Marek Foszcz  historia, wos,wychowanie do życia w rodzinie
21. ks. mgr Adam Wyrwa  religia
22. mgr Marlena Matura  logopedia
23. mgr Bogumiła Woźny  j. niemiecki
24. mgr Justyna Kępa  pedagog
Początek strony

Developed in conjunction with Ext-Joom.com