Sobota, 16  Grudzień  2017  15:32:01

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Zawadzie:

Lp.Imię i nazwisko nauczycielaNauczany przedmiot
1. mgr inż. Krzysztof Nowak  matematyka
2. mgr Ewa Jachym Kawa  wychowanie przedszkolne
3. mgr Joanna Firmuga  edukacja wczesnoszkolna
4. mgr Barbara Markiewicz  edukacja wczesnoszkolna
5. mgr Agata Ból  edukacja wczesnoszkolna
6. mgr Katarzyna Proszowska  język polski
7. mgr Marta Kobylańska  język angielski
8. mgr Anna Ramza  przyroda
9. mgr Dominika Ostręga  matematyka
10. mgr Mazur Stefania  plastyka
11. mgr Krzysztof Wawrzonek  w-f, historia
12. mgr Maria Padoł  zajęcia komputerowe, informatyka
13. mgr Grażyna Bernacik  matematyka, zajęcia techniczne, technika
14. mgr Anna Partyńska  świetlia szkolna
15. mgr Przemysław Guśtak  muzyka
16. mgr Anna Wojdan  wychowanie do życia w rodzinie
17. mgr Beata Biedrzycka  geografia, doradztwo zawodowe
18. mgr Urszula Kitlińska-Noga  historia i społeczeństwo
19.mgr Marcinek Anna  język angielski
20. ks. mgr Adam Wyrwa  religia
Początek strony

Developed in conjunction with Ext-Joom.com