W niedzielę 06 czerwca 2010 roku odbędzie się  VII Bieg Memoriałowy im. Ojca Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie. Bieg zostanie rozegrany na trasach Zawada – Góra Św. Marcina, a jego organizatorem jest Dyrektor Szkoły mgr inż. Krzysztof Nowak wraz z całą społecznością szkoły, Wójt Gminy Tarnów, Prowincja Św. Antoniego i Bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) z Krakowa, Proboszcz parafii pw. Św. Marcina Biskupa w Zawadzie. Patronat nad Memoriałem obiął Biskup Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej Wiktor Skworc.

 Biskup Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej Wiktor Skworc.

trasa biegu

Regulamin Biegu
„MEMORIAŁ”  ojca Zbigniewa Strzałkowskiego”
Zawada, dnia  6.06.2010 r.I. Cele:

- Oddanie czci i  upowszechnienie pamięci o życiu i męczeństwie,o. Zbigniewa  Strzałkowskiego, misjonarza, męczennika za wiarę, godnego „Syna Ziemi Tarnowskiej”,
- Popularyzacja „Franciszkańskiej idei współistnienia”,
- Propagowanie zdrowego stylu życia,
- Zachęcenie dzieci i młodzieży do uprawiania sportu,
- Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu,
- Promowanie szkoły i gminy,
- Kultywowanie tradycji związanej z historią szkoły.

II. Organizator:
- Szkoła Podstawowa im. o Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie,
- Dyrektor Szkoły mgr inż. Krzysztof Nowak.

III. Współorganizatorzy:
- Franciszkanie - Prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię - Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych,
- Samorząd Gminy Tarnów.

IV.  Patronat:
- Biskup Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej

V. Miejsce i termin:
- 6 czerwca 2010 roku – Niedziela,
- Biuro Zawodów, Szkoła Podstawowa im. o Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie.

VI. Organizacja biegów:
- Kobiety i mężczyźni w każdej kategorii będą klasyfikowani oddzielnie,
- Każdy zawodnik otrzyma kartę startową którą, na mecie musi oddać sędziemu,
- Bez karty startowej zawodnik nie będzie klasyfikowany.

VII. Kategorie:

BIEG MEMORIAŁOWY Kategoria OPEN 2200 m
BIEG SKRZATA kl. 0 do III) SzP 250 m
BIEG MŁODZIKA kl. IV do VI) SzP 600 m
BIEG KANGURA kl. I – III Gim 1100 m


VIII. Warunki uczestnictwa:
- W biegu głównym nie mogą startować osoby, które brały udział w biegu innej kategorii,
- Osoby niepełnoletnie mogą startować wyłącznie w obecności opiekuna - rodzica, nauczyciela, lub innej upoważnionej osoby - muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
- W biegu mogą brać udział wyłącznie uczestnicy, którzy zgodnie z regulaminem wyrażają zgodę na publikacje, pokazywanie i wykorzystywanie wizerunku i danych osobowych do celów promocyjnych i informacyjnych „Memoriału ojca Zbigniewa Strzałkowskiego”.

IX. Komisja Sędziowska:
- Komisja sędziowska może nie posiadać uprawnień / licencji Polskiego Związku Lekkoatletycznego/.
- Powołanie składu sędziowskiego leży w gestii Dyrektora Szkoły.

X. Postanowienia końcowe:
- Kwestie sporne w zakresie przeprowadzenia zawodów reguluje Dyrektor Szkoły,
- Kwestie sporne w zakresie sportowym zawodów reguluje Sędzia Główny,
- Kwestie sporne dotyczące konkretnego biegu mogą być zgłaszane przez zawodnika i jego opiekuna do Sędziego Głównego bezpośrednio po zakończeniu tego biegu (przed następnym biegiem).
Jeżeli do tego czasu nie zostaną zgłoszone zastrzeżenia wyniki są ostateczne,
- Podczas rozgrywania zawodów na trasach biegów nie mogą znajdować się zawodnicy, którzy przeprowadzają rozgrzewkę,
- Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
- Opiekunowie młodzieży biorącej udział w zawodach biorą odpowiedzialność za zachowanie i dyscyplinę swojej młodzieży,
- Organizator zapewnia opiekę lekarską podczas zawodów

XI. Nagrody:
- Za pierwsze pięć miejsc w każdej kategorii organizator przewiduje  nagrody, (medale, statuetki, rowery górskie, sprzęt sportowy, turystyczny i inne) - przy odbiorze nagrody o wartości przekraczającej 100 zł wymagany będzie dokument potwierdzający tożsamość oraz NIP i PESEL.
- Wszyscy uczestnicy biegu otrzymają  pamiątkowe dyplomy.

XII. Zgłoszenia:
- Zgłoszenia do udziału w biegu w Biurze Zawodów od godz. 12.00 dnia 6 czerwca 2010 roku – Niedziela.
- Zgłoszenie uczestnictwa w biegu memoriałowym ojca Zbigniewa Strzałkowskiego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.Regulamin zatwierdził:
Dyrektor Szkoły
mgr inż. Krzysztof Nowak

 

 

Protokół
z VII Biegu Memoriałowego im. Ojca Zbigniewa Strzałkowskiego
Zawada, dnia 06 czerwca 2010

W niedzielę 06 czerwca 2010 roku odbył się  VII Bieg Memoriałowy im. Ojca Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie. Bieg został rozegrany na trasach Zawada – Góra Św. Marcina, a jego organizatorem był Dyrektor Szkoły mgr inż. Krzysztof Nowak wraz z całą społecznością szkoły, Wójt Gminy Tarnów, Prowincja Św. Antoniego i Bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) z Krakowa, Proboszcz parafii pw. Św. Marcina Biskupa w Zawadzie. Patronat nad Memoriałem obiął Biskup Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej Wiktor Skworc.

Łączna ilość uczestników wynosiła 210 osób, w tym 101 kobiet i 109 mężczyzn. Bieg został podzielony na cztery kategorie wiekowe, rozgrywany był na różnych trasach, przypisanych odpowiednio do poszczególnych kategorii. Oddzielnie klasyfikowano kobiety i mężczyzn. W najmłodszej z kategorii, „Biegu Skrzata” udział wzięło 61 osób (30 dziewcząt i 31 chłopców). Uczestniczący w nim zawodnicy z klas 0 – III szkół podstawowych, pobiegli na dystansie 250 metrów. W rywalizacji szkół podstawowych klas IV – VI, „Biegu Młodzika” wystartowało 82 osoby (51 dziewcząt i 31 chłopców). Trasa tego biegu liczyła 600 metrów. „Bieg Kangura” na długości 1100 metrów zorganizowano dla uczniów Gimnazjum. Do tego biegu przystąpiło 18 osób (5 dziewcząt i 13 chłopców). W najstarszej kategorii, „Biegu Open” wystąpiło łącznie 49 osób (15 kobiet i 34 mężczyzn). W tej kategorii uczestnicy zmagali się z dystansem 2200 metrów.

Komisja Sędziowska w składzie, której uczestniczyli:

- Sędzia Główny: Mariusz Więckowski,

- Sędzia: Krzysztof Wawrzonek,

- Sędziowie na trasach,

orzekła, że zawody przebiegły zgodnie z regulaminem. Końcowe i ostateczne wyniki zatwierdził organizator biegu, dyrektor szkoły mgr inż. Krzysztof Nowak.

W poszczególnych kategoriach zwycięzcami zostali:

Szkoła Podstawowa – „Skrzat” – klasy 0 – III

Dziewczęta:

1. Kamila Gancarz – SP Łopoń – Łopoń
2. Kornelia Krawczyk – SP Łopoń – Łopoń
3. Katarzyna Bednarz – SP Zawada – Poręba Radlna
4. Wiktoria Baran – SP nr 1 Tarnów – Tarnów
5. Patrycja Tarza – SP Łopoń – Łopoń

Chłopcy:

1. Maciej Mytnik – SP nr 17 Tarnów – Koszyce Wielkie
2. Czwakiel Maciej – SP nr 1 Wola Rzędzińska – Wola Rzędzińska
3. Karol Potępa – SP nr 1 Wola Rzędzińska – Wola Rzędzińska
4. Jakub Kieć – SP Zgłobice – Zgłobice
5. Damian Marcinek – SP nr 2 – Tarnów

Szkoła Podstawowa – „Młodzik” – klasy IV – VI

Dziewczęta:

1. Magdalena Majcher – SP nr 1 Wola Rzędzińska – Wola Rzędzińska
2. Sabina Zmarzła – SP nr 1 Wola Rzędzińska – Wola Rzędzińska
3. Patrycja Mordyl – SP nr 1 Tarnowiec - Nowodworze
4. Magdalena Tyrka – SP Tarnowiec – Nowodworze
5. Wiktoria Radlińska – SP Tarnowiec – Nowodworze

Chłopcy:

1. Konrad Kowalik – SP 19 Tarnów – Tarnów
2. Bartłomiej Czwakiel– SP nr 1 Wola Rzędzińska – Wola Rzędzińska
3. Dawid Ptak – SP Zgłobice Zgłobice
4. Piotr Łazarz – SP nr 20 Tarnów – Nowodworze
5. Franciszek Wierzbicki – SP Łękawica – Łękawica

Gimnazjum – „Kangur”

Dziewczęta:

1. Magdalena Węgrzyn – Gim. Wojnicz - Łukanowice
2. Beata Jewuła – Gim. Wielka Wieś – Wielka Wieś
3. Daria Mazur – Stare Żukowice – Stare Żukowice
4. Anna Łabno – Gim. Tarnowiec – Zawada
5. Żaneta Żak – Gim. nr 6 Tarnów – Tarnów

Chłopcy:

1. Piotr Ostrowski – Gim. Skrzyszów – Łękawica
2. Radosław Truchan – Gim. Jastrzębia – Jastrzębia
3. Benjamin Biedroń – Gim. nr 8 Tarnów – Tarnów
4. Marcin Dulęba – Gim. Dwujęzyczne – Zawada
5. Marcin Szostakiewicz – Gim. Zbylitowska Góra – Zgłobice

Bieg główny – „Open”

Kobiety:

1. Anna Szczepańska – Tarnów
2. Wioletta Franczyk – Biadoliny Radłowskie
3. Katarzyna Szczupak – Perła
4. Karolina Zima – PWSZ Tarnów – Zawada
5. Patrycja Kumorek – Brzesko

Mężczyźni:

1. Grzegorz Czyż – Bogumiłowice
2. Grzegorz Będkowski – Tarnów
3. Michał Pajor – Jastrzębia
4. Adrian Kijowski – Podlesie Dębowe
5. Wojciech Wiśniewski – Żabno

Początek strony

Developed in conjunction with Ext-Joom.com