W niedzielę 18. VI. 2006 roku odbędzie się w Zawadzie III bieg memoriałowy im. O Zbigniewa Strzałkowskiego. Bieg zostanie rozegrany na trasach Zawada – Góra Św. Marcina, a jego organizatorem jest Szkoła Podstawowa w Zawadzie nosząca imię zmarłego ojca.

 

trasa biegu

Regulamin Biegu
„MEMORIAŁ”  ojca Zbigniewa Strzałkowskiego”
Zawada, dnia  18.06.2006 r.I. Cele:

- Oddanie czci i  upowszechnienie pamięci o życiu i męczeństwie,o. Zbigniewa  Strzałkowskiego, misjonarza, męczennika za wiarę, godnego „Syna Ziemi Tarnowskiej”,
- Popularyzacja „Franciszkańskiej idei współistnienia”,
- Propagowanie zdrowego stylu życia,
- Zachęcenie dzieci i młodzieży do uprawiania sportu,
- Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu,
- Promowanie szkoły i gminy,
- Kultywowanie tradycji związanej z historią szkoły.

II. Organizator:
- Szkoła Podstawowa im. o Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie,
- Dyrektor Szkoły mgr inż. Krzysztof Nowak.

III. Współorganizatorzy:
- Franciszkanie - Prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię - Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych,
- Samorząd Gminy Tarnów.

IV.  Patronat:
- Biskup Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej

V. Miejsce i termin:
- 18 czerwca 2006 roku – Niedziela,
- Biuro Zawodów, Szkoła Podstawowa im. o Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie.

VI. Organizacja biegów:
- Kobiety i mężczyźni w każdej kategorii będą klasyfikowani oddzielnie,
- Każdy zawodnik otrzyma kartę startową którą, na mecie musi oddać sędziemu,
- Bez karty startowej zawodnik nie będzie klasyfikowany.

VII. Kategorie:

BIEG MEMORIAŁOWY Kategoria OPEN 2200 m
BIEG SKRZATA kl. 0 do III) SzP 250 m
BIEG MŁODZIKA kl. IV do VI) SzP 600 m
BIEG KANGURA kl. I – III Gim 1100 m


VIII. Warunki uczestnictwa:
- W biegu głównym nie mogą startować osoby, które brały udział w biegu innej kategorii,
- Osoby niepełnoletnie mogą startować wyłącznie w obecności opiekuna - rodzica, nauczyciela, lub innej upoważnionej osoby - muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
- W biegu mogą brać udział wyłącznie uczestnicy, którzy zgodnie z regulaminem wyrażają zgodę na publikacje, pokazywanie i wykorzystywanie wizerunku i danych osobowych do celów promocyjnych i informacyjnych „Memoriału ojca Zbigniewa Strzałkowskiego”.

IX. Komisja Sędziowska:
- Komisja sędziowska może nie posiadać uprawnień / licencji Polskiego Związku Lekkoatletycznego/.
- Powołanie składu sędziowskiego leży w gestii Dyrektora Szkoły.

X. Postanowienia końcowe:
- Kwestie sporne w zakresie przeprowadzenia zawodów reguluje Dyrektor Szkoły,
- Kwestie sporne w zakresie sportowym zawodów reguluje Sędzia Główny,
- Kwestie sporne dotyczące konkretnego biegu mogą być zgłaszane przez zawodnika i jego opiekuna do Sędziego Głównego bezpośrednio po zakończeniu tego biegu (przed następnym biegiem).
Jeżeli do tego czasu nie zostaną zgłoszone zastrzeżenia wyniki są ostateczne,
- Podczas rozgrywania zawodów na trasach biegów nie mogą znajdować się zawodnicy, którzy przeprowadzają rozgrzewkę,
- Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
- Opiekunowie młodzieży biorącej udział w zawodach biorą odpowiedzialność za zachowanie i dyscyplinę swojej młodzieży,
- Organizator zapewnia opiekę lekarską podczas zawodów

XI. Nagrody:
- Za pierwsze pięć miejsc w każdej kategorii organizator przewiduje  nagrody, (medale, statuetki, rowery górskie, sprzęt sportowy, turystyczny i inne) - przy odbiorze nagrody o wartości przekraczającej 100 zł wymagany będzie dokument potwierdzający tożsamość oraz NIP i PESEL.
- Wszyscy uczestnicy biegu otrzymają  pamiątkowe dyplomy.

XII. Zgłoszenia:
- Zgłoszenia do udziału w biegu w Biurze Zawodów od godz. 12.00 dnia 18 czerwca 2004 roku – Niedziela.
- Zgłoszenie uczestnictwa w biegu memoriałowym ojca Zbigniewa Strzałkowskiego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.Regulamin zatwierdził:
Dyrektor Szkoły
mgr inż. Krzysztof Nowak

 

Protokół z III biegu memoriałowego im. O Zbigniewa Strzałkowskiego Zawada 18. VI. 2006

 

W niedzielę 18. VI. 2006 roku odbył się w Zawadzie III bieg memoriałowy im. O Zbigniewa Strzałkowskiego. Bieg został rozegrany na trasach Zawada – Góra Św. Marcina, a jego organizatorem była Szkoła Podstawowa w Zawadzie nosząca imię zmarłego ojca.

Łączna ilość uczestników biegu wynosiła 116 osób, w tym 72 mężczyzn i 44 kobiety. Bieg został podzielony na cztery kategorie wiekowe i rozgrywany był na czterech różnych trasach przypisanych odpowiednio do każdej kategorii wiekowej. Dla każdej kategorii wiekowej został rozegrany osobno bieg dla mężczyzn i osobno dla kobiet. W najmłodszej kategorii tzw. „Biegu Skrzata” udział wzięło 43 osoby (26 chłopców i 17 dziewczyn). Bieg został rozegrany na trasie 250 metrów, a uczestniczyli w nim uczniowie szkół podstawowych z klas 0 – 3. W biegu uczniów szkół podstawowych z klas 4 – 6 „Biegu Młodzika” udział wzięło 39 osób (21 chłopców i 18 dziewczyn). Trasa tego biegu liczyła 500 metrów. Bieg na długości 1000 metrów został rozegrany w kategorii gimnazjum tzw. „Bieg Kangura”. Udział w nim wzięło 14 osób (10 chłopców i 4 dziewczyny). Ostatni bieg tego dnia został rozegrany na dystansie 2200 metrów i był to bieg w tzw. kategorii „Otwartej”. Wzięło w nim udział łącznie 20 osób (15 mężczyzn i 5 kobiet).

Komisja sędziowska w skład, której weszli:

- sędzia główny: Krzysztof Nowak,
- sędzia: Mariusz Więcławski,
- sędzia pomocniczy: Krzysztof Wawrzonek,
- sędziowie na trasach,

orzekła że zawody przebiegły zgodnie z regulaminem, jego wyniki są końcowe, a najlepsze miejsca w poszczególnych kategoriach  zajęli:

Szkoła Podstawowa – „Skrzat” kl. 0 – III

Dziewczyny:

1. Gębiś Barbara -
2. Rzepka Oliwia –
3. Wojtas Joanna – SP Zawada - Zawada
4. Bałut Joanna – SP Zawada – Zawada
5. Partyka Iwona –

         Chłopcy:

1. Brożek Bartłomiej –
2. Mordyl Jakub – SP 1 Wola Rzędzińska - Wola Rzędzińska
3. Łaskawski Mateusz - SP Zawada – Zawada
4. Cichoń Mateusz – SP 1 Wola Rzędzińska - Wola Rzędzińska
5. Nowak Mateusz –

Szkoła Podstawowa – „Młodzik” kl. IV – VI

Dziewczyny:

1. Świerczek Anna –SP Zawada - Zawada
2. Sępek Joanna –
3. Zawalska Alina – SP 1 Wola Rzędzińska – Wola Rzędzińska
4. Curyło Anna -
5. Brożek Katarzyna –

Chłopcy:

1. Laskowski Piotr – SP Luszowice - Luszowice
2. Boryczko Dawid –
3. Siedlik Piotr – SP Zawada – Nowodworze
4. Wal Marcin – ZSS Tarnów - Tarnowiec
5. Łabno Dawid –

Gimnazjum – „Kangur”

Dziewczyny:

1. Szczepańska Anna – Tarnowiec
2. Szpak Anita – GIM Tarnowiec - Tarnowiec
3. Muniak Joanna – Łękawka
4. Łabno Agata –

Chłopcy:

1. Dadej Dawid – GIM Wola Dębińska - Maszkielnice
2. Knapik Sebastian – ZSS nr 9 – Gromnik
3. Taraszka Daniel –
4. Potępa Piotr –
5. Podlacki Marcin – GIM Tarnowiec - Zawada

Bieg główny – „Open”

Kobiety:

1. Więckowska Agnieszka – Zawada
2. Kras Anna – Zawada
3. Ogar Renata –
4. Jaworska Anna –
5. Brożek Agnieszka - Zawada

Mężczyźni:

1. Szpak Krzysztof – Tarnowiec
2. Marzec Paweł – Tarnów
3. Góra Tomasz –
4. Nowak Jan – Tarnów
5. Kras Paweł - Zawada

 

Początek strony

Developed in conjunction with Ext-Joom.com