W niedzielę 15 czerwca 2008 roku odbędzie się V Bieg Memoriałowy im. Ojca Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie. Bieg zostanie rozegrany na trasach Zawada – Góra Św. Marcina, a jego organizatorem jest Dyrektor wraz z całą społecznością Szkoły Podstawowej, Wójt Gminy Tarnów, Prowincja Św. Antoniego i Bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) z Krakowa, Proboszcz parafii pw. Św. Marcina Biskupa w Zawadzie. Patronat nad Memoriałem obiął Biskup Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej Wiktor Skworc.

 

 Biskup Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej Wiktor Skworc.

trasa biegu

Regulamin Biegu
„MEMORIAŁ”  ojca Zbigniewa Strzałkowskiego”
Zawada, dnia  15.06.2008 r.I. Cele:

- Oddanie czci i  upowszechnienie pamięci o życiu i męczeństwie,o. Zbigniewa  Strzałkowskiego, misjonarza, męczennika za wiarę, godnego „Syna Ziemi Tarnowskiej”,
- Popularyzacja „Franciszkańskiej idei współistnienia”,
- Propagowanie zdrowego stylu życia,
- Zachęcenie dzieci i młodzieży do uprawiania sportu,
- Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu,
- Promowanie szkoły i gminy,
- Kultywowanie tradycji związanej z historią szkoły.

II. Organizator:
- Szkoła Podstawowa im. o Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie,
- Dyrektor Szkoły mgr inż. Krzysztof Nowak.

III. Współorganizatorzy:
- Franciszkanie - Prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię - Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych,
- Samorząd Gminy Tarnów.

IV.  Patronat:
- Biskup Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej

V. Miejsce i termin:
- 15 czerwca 2008 roku – Niedziela,
- Biuro Zawodów, Szkoła Podstawowa im. o Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie.

VI. Organizacja biegów:
- Kobiety i mężczyźni w każdej kategorii będą klasyfikowani oddzielnie,
- Każdy zawodnik otrzyma kartę startową którą, na mecie musi oddać sędziemu,
- Bez karty startowej zawodnik nie będzie klasyfikowany.

VII. Kategorie:

BIEG MEMORIAŁOWY Kategoria OPEN 2200 m
BIEG SKRZATA kl. 0 do III) SzP 250 m
BIEG MŁODZIKA kl. IV do VI) SzP 600 m
BIEG KANGURA kl. I – III Gim 1100 m


VIII. Warunki uczestnictwa:
- W biegu głównym nie mogą startować osoby, które brały udział w biegu innej kategorii,
- Osoby niepełnoletnie mogą startować wyłącznie w obecności opiekuna - rodzica, nauczyciela, lub innej upoważnionej osoby - muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
- W biegu mogą brać udział wyłącznie uczestnicy, którzy zgodnie z regulaminem wyrażają zgodę na publikacje, pokazywanie i wykorzystywanie wizerunku i danych osobowych do celów promocyjnych i informacyjnych „Memoriału ojca Zbigniewa Strzałkowskiego”.

IX. Komisja Sędziowska:
- Komisja sędziowska może nie posiadać uprawnień / licencji Polskiego Związku Lekkoatletycznego/.
- Powołanie składu sędziowskiego leży w gestii Dyrektora Szkoły.

X. Postanowienia końcowe:
- Kwestie sporne w zakresie przeprowadzenia zawodów reguluje Dyrektor Szkoły,
- Kwestie sporne w zakresie sportowym zawodów reguluje Sędzia Główny,
- Kwestie sporne dotyczące konkretnego biegu mogą być zgłaszane przez zawodnika i jego opiekuna do Sędziego Głównego bezpośrednio po zakończeniu tego biegu (przed następnym biegiem).
Jeżeli do tego czasu nie zostaną zgłoszone zastrzeżenia wyniki są ostateczne,
- Podczas rozgrywania zawodów na trasach biegów nie mogą znajdować się zawodnicy, którzy przeprowadzają rozgrzewkę,
- Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
- Opiekunowie młodzieży biorącej udział w zawodach biorą odpowiedzialność za zachowanie i dyscyplinę swojej młodzieży,
- Organizator zapewnia opiekę lekarską podczas zawodów

XI. Nagrody:
- Za pierwsze pięć miejsc w każdej kategorii organizator przewiduje  nagrody, (medale, statuetki, rowery górskie, sprzęt sportowy, turystyczny i inne) - przy odbiorze nagrody o wartości przekraczającej 100 zł wymagany będzie dokument potwierdzający tożsamość oraz NIP i PESEL.
- Wszyscy uczestnicy biegu otrzymają  pamiątkowe dyplomy.

XII. Zgłoszenia:
- Zgłoszenia do udziału w biegu w Biurze Zawodów od godz. 12.00 dnia 15 czerwca 2008 roku – Niedziela.
- Zgłoszenie uczestnictwa w biegu memoriałowym ojca Zbigniewa Strzałkowskiego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.Regulamin zatwierdził:
Dyrektor Szkoły
mgr inż. Krzysztof Nowak

 

Protokół z V Biegu Memoriałowego im. Ojca Zbigniewa Strzałkowskiego
Zawada, dnia 15 czerwca 2008

W niedzielę 15 czerwca 2008 roku miał miejsce V Bieg Memoriałowy im. Ojca Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie. Bieg został rozegrany na trasach Zawada – Góra Św. Marcina, a jego organizatorem był Dyrektor wraz z całą społecznością Szkoły Podstawowej, Wójt Gminy Tarnów, Prowincja Św. Antoniego i Bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) z Krakowa, Proboszcz parafii pw. Św. Marcina Biskupa w Zawadzie. Patronat nad Memoriałem obiął Biskup Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej Wiktor Skworc.

Łączna ilość uczestników wynosiła 143 osób, w tym 71 kobiet i 72 mężczyzn. Bieg został podzielony na cztery kategorie wiekowe, rozgrywany był na różnych trasach, przypisanych odpowiednio do poszczególnych kategorii. Oddzielnie klasyfikowano kobiety i mężczyzn. W najmłodszej z kategorii, „Biegu Skrzata” udział wzięło 59 osób (35 dziewcząt i 24 chłopców). Uczestniczący w nim zawodnicy z klas 0 – III szkół podstawowych, pobiegli na dystansie 200 metrów. W rywalizacji szkół podstawowych klas IV – VI, „Biegu Młodzika” wystartowało 41 osób (23 dziewczęta i 18 chłopców). Trasa tego biegu liczyła 600 metrów. „Bieg Kangura” na długości 1000 metrów zorganizowano dla uczniów Gimnazjum. Do tego biegu przystąpiło 14 osób (5 dziewczęta i 9 chłopców). W najstarszej kategorii, „Biegu Open” wystąpiło łącznie 29 osób (8 kobiet i 21 mężczyzn). W tej kategorii uczestnicy zmagali się z dystansem 2200 metrów.

Komisja Sędziowska w składzie, której uczestniczyli:

- Sędzia Główny: Mariusz Więckowski,

- Sędzia: Krzysztof Wawrzonek,

- Sędziowie na trasach,

orzekła, że zawody przebiegły zgodnie z regulaminem. Końcowe i ostateczne wyniki zatwierdził organizator biegu, dyrektor szkoły mgr inż. Krzysztof Nowak.

W poszczególnych kategoriach zwycięzcami zostali:

Szkoła Podstawowa – „Skrzat” – klasy 0 – III

Dziewczęta:

1. Agata Łabno – Tarnów
2. Gabriela Kot – SP Zawada - Zawada
3. Magdalena Tyrka – SP Tarnowiec – Nowodworze
4. Zuzanna Habel – SP Zawada – Zawada
5. Monika Cichoń – SP nr 1 Wola Rzędzińska – Wola Rzędzińska
6. Aleksandra Usień – SP nr 1 Wola Rzędzińska – Wola Rzędzińska
7. Monika Rataj – SP Tarnowiec - Tarnów

Chłopcy:

1. Bartłomiej Czwakiel – SP nr 1 Wola Rzędzińska – Wola Rzędzińska
2. Piotr Łazarz – SP Poręba Radlna – Nowodworze
3. Radosław Sępek – SP nr 1 Wola Rzędzińska – Wola Rzędzińska
4. Daniel Marzec – SP Tarnowiec – Tarnowiec
5. Paweł Zaczkiewicz – SP Zawada – Poręba Radlna
6. Adrian Wielgus – SP Zawada – Zawada
7. Jakub Kowalik – SP nr 19 Tarnów – Tarnów

Szkoła Podstawowa – „Młodzik” – klasy IV – VI

Dziewczęta:

1. Magdalena Węgrzyn – SP Wojnicz – Łukanowice
2. Monika Kapustka – SP Skrzyszów – Ładna
3. Sandra Chojnacka – SP nr 1 Wola Rzędzińska – Wola Rzędzińska
4. Agnieszka Kowal – SP nr 1 Wola Rzędzińska – Wola Rzędzińska
5. Iwona Klimek – SP Wojnicz – Mikołajowice  

Chłopcy:

1. Bartłomiej Mordyl – SP nr 1 Wola Rzędzińska – Wola Rzędzińska
2. Mateusz Jamróg – SP Zgłobice – Zgłobice
3. Kamil Łabno – SP Zawada – Zawada
4. Mateusz Ciochoń – SP nr 1 Wola Rzędzińska – Wola Rzędzińska
5. Dominik Brożek – SP nr 1 Wola Rzędzińska – Wola Rzędzińska

Gimnazjum – „Kangur”

Dziewczęta:

1. Katarzyna Bryk – Gim. Wola Rzędzińska – Wola Rzędzińska
2. Małgorzata Hereśniak – ZSS nr 9 – Koszyce Wielkie
3. Ewa Łabno – NNG Tarnów – Tarnów
4. Agnieszka Kopeć – Gim. Tarnowiec – Tarnowiec
5. Maria Strojna – ZSS nr 9 – Mikołajowice

Chłopcy:

1. Daniel Taraszka – ZSS nr 9 – Piotrkowice
2. Michał Knapik – ZSS nr 9 – Gromnik
3. Wojciech Laskowski – ZSG Luszowice - Luszowice
4. Marcin Podlacki – Gim. Tarnowiec – Zawada
5. Łukasz Łukasik – ZSS nr 9 - Gromnik

Bieg główny – „Open”

Kobiety:

1. Anna Szczepańska – Tarnowiec  
2. Joanna Marecik – Lewniowa
3. Beata Zaczkiewicz – Poręba Radlna
4. Elżbieta Gdula - Tarnów
5. Justyna Nowak - Tarnów

Mężczyźni:

1. Arkadiusz Irla – Łęg Tarnowski
2. Rafał Krzemień – Wieliczka
3. Krzysztof Szpak – Tarnowiec
4. Krzysztof Kasprzyk – Tarnów
5. Paweł Marzec – Żabno

Początek strony

Developed in conjunction with Ext-Joom.com