W niedzielę 17. VI. 2007 roku odbędzie się w Zawadzie IV bieg memoriałowy im. O Zbigniewa Strzałkowskiego. Bieg zostanie rozegrany na trasach Zawada – Góra Św. Marcina, a jego organizatorem jest jest Dyrektor wraz z całą społecznością Szkoły Podstawowej, Proboszcz parafii pw. Św. Marcina Biskupa w Zawadzie, Wójt Gminy Tarnów, Zakon Ojców Franciszkanów z Krakowa.

 

trasa biegu

Regulamin Biegu
„MEMORIAŁ”  ojca Zbigniewa Strzałkowskiego”
Zawada, dnia  17.06.2007 r.I. Cele:

- Oddanie czci i  upowszechnienie pamięci o życiu i męczeństwie,o. Zbigniewa  Strzałkowskiego, misjonarza, męczennika za wiarę, godnego „Syna Ziemi Tarnowskiej”,
- Popularyzacja „Franciszkańskiej idei współistnienia”,
- Propagowanie zdrowego stylu życia,
- Zachęcenie dzieci i młodzieży do uprawiania sportu,
- Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu,
- Promowanie szkoły i gminy,
- Kultywowanie tradycji związanej z historią szkoły.

II. Organizator:
- Szkoła Podstawowa im. o Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie,
- Dyrektor Szkoły mgr inż. Krzysztof Nowak.

III. Współorganizatorzy:
- Franciszkanie - Prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię - Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych,
- Samorząd Gminy Tarnów.

IV.  Patronat:
- Biskup Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej

V. Miejsce i termin:
- 17 czerwca 2007 roku – Niedziela,
- Biuro Zawodów, Szkoła Podstawowa im. o Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie.

VI. Organizacja biegów:
- Kobiety i mężczyźni w każdej kategorii będą klasyfikowani oddzielnie,
- Każdy zawodnik otrzyma kartę startową którą, na mecie musi oddać sędziemu,
- Bez karty startowej zawodnik nie będzie klasyfikowany.

VII. Kategorie:

BIEG MEMORIAŁOWY Kategoria OPEN 2200 m
BIEG SKRZATA kl. 0 do III) SzP 250 m
BIEG MŁODZIKA kl. IV do VI) SzP 600 m
BIEG KANGURA kl. I – III Gim 1100 m


VIII. Warunki uczestnictwa:
- W biegu głównym nie mogą startować osoby, które brały udział w biegu innej kategorii,
- Osoby niepełnoletnie mogą startować wyłącznie w obecności opiekuna - rodzica, nauczyciela, lub innej upoważnionej osoby - muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
- W biegu mogą brać udział wyłącznie uczestnicy, którzy zgodnie z regulaminem wyrażają zgodę na publikacje, pokazywanie i wykorzystywanie wizerunku i danych osobowych do celów promocyjnych i informacyjnych „Memoriału ojca Zbigniewa Strzałkowskiego”.

IX. Komisja Sędziowska:
- Komisja sędziowska może nie posiadać uprawnień / licencji Polskiego Związku Lekkoatletycznego/.
- Powołanie składu sędziowskiego leży w gestii Dyrektora Szkoły.

X. Postanowienia końcowe:
- Kwestie sporne w zakresie przeprowadzenia zawodów reguluje Dyrektor Szkoły,
- Kwestie sporne w zakresie sportowym zawodów reguluje Sędzia Główny,
- Kwestie sporne dotyczące konkretnego biegu mogą być zgłaszane przez zawodnika i jego opiekuna do Sędziego Głównego bezpośrednio po zakończeniu tego biegu (przed następnym biegiem).
Jeżeli do tego czasu nie zostaną zgłoszone zastrzeżenia wyniki są ostateczne,
- Podczas rozgrywania zawodów na trasach biegów nie mogą znajdować się zawodnicy, którzy przeprowadzają rozgrzewkę,
- Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
- Opiekunowie młodzieży biorącej udział w zawodach biorą odpowiedzialność za zachowanie i dyscyplinę swojej młodzieży,
- Organizator zapewnia opiekę lekarską podczas zawodów

XI. Nagrody:
- Za pierwsze pięć miejsc w każdej kategorii organizator przewiduje  nagrody, (medale, statuetki, rowery górskie, sprzęt sportowy, turystyczny i inne) - przy odbiorze nagrody o wartości przekraczającej 100 zł wymagany będzie dokument potwierdzający tożsamość oraz NIP i PESEL.
- Wszyscy uczestnicy biegu otrzymają  pamiątkowe dyplomy.

XII. Zgłoszenia:
- Zgłoszenia do udziału w biegu w Biurze Zawodów od godz. 12.00 dnia 17 czerwca 2007 roku – Niedziela.
- Zgłoszenie uczestnictwa w biegu memoriałowym ojca Zbigniewa Strzałkowskiego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.Regulamin zatwierdził:
Dyrektor Szkoły
mgr inż. Krzysztof Nowak

 

Protokół

z IV biegu Memoriałowego

im. O Zbigniewa Strzałkowskiego

Zawada 17. VI. 2007


W niedzielę 17. VI. 2007 roku odbył się w Zawadzie IV bieg memoriałowy im. O Zbigniewa Strzałkowskiego. Bieg został rozegrany na trasach Zawada – Góra Św. Marcina, a jego organizatorem jest Dyrektor wraz z całą społecznością Szkoły Podstawowej, Proboszcz parafii pw. Św. Marcina Biskupa w Zawadzie, Wójt Gminy Tarnów, Zakon Ojców Franciszkanów z Krakowa.

Łączna ilość uczestników biegu wynosiła 178 osób, w tym 113 mężczyzn i 65 kobiety. Bieg został podzielony na cztery kategorie wiekowe i rozgrywany był na czterech różnych trasach przypisanych odpowiednio do każdej kategorii wiekowej. Dla każdej kategorii wiekowej klasyfikowano oddzielnie kobiety i mężczyźni. W najmłodszej kategorii tzw. „Biegu Skrzata” udział wzięło 73 osoby (38 chłopców i 35 dziewczyn). Bieg został rozegrany na trasie 200 metrów, a uczestniczyli w nim uczniowie szkół podstawowych z klas 0 – 3. W „Biegu Młodzika” szkół podstawowych klasy 4 – 6 udział wzięło 47 osób (26 chłopców i 21 dziewczyn). Trasa tego biegu liczyła 600 metrów. „Bieg Kangura” na długości 1000 metrów został rozegrany w kategorii gimnazjum. Udział w nim wzięło 20 osób (15 chłopców i 5 dziewczyny). Bieg główny kategoria „Open” został rozegrany na dystansie 2000 metrów. Wzięło w nim udział łącznie 38 osób (34 mężczyzn i 4 kobiet). W biegu ku czci „Sługi Bożego” Ojca Zbigniewa Strzałkowskiego pobiegli: Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polski Pan Edward Czesak, Starosta Powiatu Tarnowskiego Pan Mieczysław Kras, po raz trzeci Wójt Gminy Tarnów Pan Grzegorz Kozioł

Komisja sędziowska w skład, której weszli:

- sędzia główny: Mariusz Więckowski,

- sędzia pomocniczy: Krzysztof Wawrzonek,

- sędziowie na trasach,

orzekła że zawody przebiegły zgodnie z regulaminem, jego wyniki są końcowe i ostateczne a w poszczególnych kategoriach zwyciężyli.

Szkoła Podstawowa – „Skrzat” kl. 0 – III

Dziewczyny:

1. Laskowska Aleksandra - SP Luszowice - Luszowice

2. Zmarzły Sabina – SP 1 Wola Rzędzińska - Wola Rzędzińska

3. Wojtas Joanna – SP Zawada - Zawada

4. Siedlik Karolina – SP Zawada – Nowodworze

Chłopcy:

1. Węgrzyn Jakub – SP 17 Tarnów – Tarnów

2. Kapustka Kacper – SP 1 Skrzyszów - Ładna

3. Czwakiel Bartłomiej - SP 1 Wola Rzędzińska – W. Rzędzińska

4. Smaga Adrian – SP 1 Wola Rzędzińska – Wola Rzędzińska

Szkoła Podstawowa – „Młodzik” kl. IV – VI

Dziewczyny:

1. Bryg Katarzyna – SP 1 Wola Rzędzińska - Wola Rzędzińska

2. Siedlik Justyna – SP Zawada - Nowodworze

3. Zawalska Alina – SP 1 Wola Rzędzińska – Wola Rzędzińska

4. Kapustka Monika - SP 1 Skrzyszów – Ładna

Chłopcy:

1. Czyż Hubert – SP Bogumiłowice – Bogumiłowice

2. Wajda Marcin – SP Tarnowiec - Tarnowiec

3. Wal Marcin – ZSS Tarnów – Tarnowiec

4. Jarosz Maksymilian – SP 1 Wola Rzędzińska – Wola Rzędzińska

Gimnazjum – „Kangur”

Dziewczyny:

1. Kopeć Agnieszka – GIM Tarnowiec – Tarnowiec

2. Szpak Anita – GIM Tarnowiec – Tarnowiec  

3. Łukasińska Katarzyna – GIM 2 Tarnów – Tarnów

4. Pagacz Joanna – GIM 11 Tarnów – Tarnów

Chłopcy:

1. Dadej Dawid – GIM Wola Dębińska – Maszkielnice

2. Gurgul Andrzej – GIM Wola Dębińska – Jastew

3. Podlacki Marcin – GIM Tarnowiec – Zawada

4. Łabno Jakub – GIM Tarnowiec - Zawada

Bieg główny – „Open”

Kobiety:

1. Zima Karolina – Zawada

2. Gdula Elżbieta – Tarnów

3. Zima Magdalena – Zawada

4. Kot Barbara – Zawada

Mężczyźni:

1. Szpak Krzysztof – Tarnowiec

2. Kasprzyk Krzysztof – Tarnów

3. Czyż Krystian – Bogumiłowice

4. ks. Marzec Paweł – Tarnów

 

Początek strony

Developed in conjunction with Ext-Joom.com