VI Memoriał - KU CZCI I PAMIĘCI !

Zawada k. Tarnowa: Święci z niepokojem i zaparciem…

1

Przygotowania do biegu „Skrzata”

„Klerycy z niepokojem..., szaleńcy jak św. Maksymilian...” - tak nazwał sługi Boże o. Zbigniewa Strzałkowskiego i o. Michała Tomaszka w kazaniu o. Andrzej Łączyński, franciszkanin, misjonarz, od 26 lat pracujący Boliwii.

2

Od lewej: v-ce Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Stanisław Rachwał, Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Mitera, Poseł na Sejm RP Edward Czesak, Wójt Gminy Tarnów Grzegorz Kozioł, v-ce Wojewoda Małopolski Stanisław Sorys, 2-rząd: Poseł na Sejm RP Józef Rojek, Radny RM Tarnowa Jacek Łabno z żoną, Dyrektor Szkoły  Krzysztof Nowak.

”Mrówka żyje krótko, ale uczyni w swoim życiu bardzo dużo. Oni zrobili podobnie. Byli misjonarzami z małym stażem misyjnej pracy, a zostali sługami Bożymi. Żyli bardzo intensywnie. Oddali Bogu wszystko i przypieczętowali to krwią męczeńską, a Bóg przyjął ich ofiarę, która do dziś wydaje ewangeliczne owoce. Góra św. Marcina (Zawada) na której dziś jesteśmy przypomina mi wędrówkę w górę na którą trzeba zabrać tylko najpotrzebniejsze rzeczy do podręcznego bagażu” - kontynuował o. Andrzej.

3

Wikariusz OFMConv Ojciec Paweł Dybka

"Proszę was, abyście potrafili zabierać w waszą wędrówkę życiową tylko te wartości, które dają życie nam i innym z którymi wędrujemy. Tylko mądry, który umie dokonywać wyborów dojdzie do celu. Jestem Polakiem, synem polskiej ziemi i choć pracuję już od 26 lat bardzo daleko od mojej Ojczyzny, pragnę sobie i każdemu z was życzyć, abyśmy idąc za liturgią Słowa tej niedzieli potrafili być ludźmi mądrymi, z których Bóg, jak mówi I czytanie: ‘Posadzi piękny las, ludzi mądrych’. Tutaj, na tej górze Zbigniew uczył się mądrości. Tu zdobywał wartości nieprzemijające. Tu stawał się upartym i to pomogło mu dojść na szczyt góry świętości. Oni, Zbyszek i Michał byli światłem, świadectwem dla tamtych ludzi w Pariaccoto. Przynieśli im Jezusa, dużo miłości, światła i pokoju. Bądźcie dobrym ziarnem" – mówił do ministrantów i młodych o. Andrzej.

4

Przekazanie listu z Peru dyrektorowi Krzsztofowi Nowakowi.


”Jesteście przy kościele i w Kościele macie stawać się ziarnem, kiełkującym ziarnem, które stanie się pięknym drzewem posadzonym w różnych miejscach świata, gdzie was Bóg poprowadzi by dawać innym świadectwo wiary” – zakończył misjonarz z Boliwii.

5

Start do biegu

Mnóstwo widzów, sporo uczestników oraz zacięta rywalizacja towarzyszyła VI biegowi memoriałowemu im. O Zbigniewa Strzałkowskiego, który odbył się w niedzielę 14 czerwca br. na trasach położonych w miejscowości Zawada – Góra Św. Marcina.

6

Wójt Gminy Tarnów Grzegorz Kozioł oraz v-ce Starosta Mirosław Banach z pracownikami urzędu.


Organizatorem imprezy był dyrektor wraz z całą społecznością Szkoły Podstawowej, wójt gminy Tarnów, Prowincja Św. Antoniego i Bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) z Krakowa, proboszcz parafii pw. Św. Marcina Biskupa w Zawadzie. Patronat nad memoriałem objął biskup ordynariusz diecezji tarnowskiej Wiktor Skworc.

7

Na mecie

”Celem naszego memoriału jest oddanie czci i upowszechnienie pamięci o życiu i męczeństwie o. Zbigniewa, misjonarza, męczennika za wiarę, godnego podziwu Syna Ziemi Tarnowskiej” – podkreśla Krzysztof Nowak, dyrektor tutejszej Szkoły Podstawowej noszącej imię zmarłego franciszkanina, główny organizator biegu.

8

I miejsce w biegu OPEN 2200m Ks. Paweł Marzec, II Łabno Jakub, III, Kasprzyk Krzysztof, Styszko Daniel


Dlatego też bieg co roku poprzedza polowa msza św. w intencji beatyfikacji o. Zbigniewa Strzałkowskiego, która odprawiana jest na szczycie Góry Św. Marcina, przy kościele w Zawadzie. Na początku mszy św. został odczytane i przekazany specjalnie przygotowany na tę okazję list od braci franciszkanów obecnie pracujących w Pariacoto: o. Stanisława Olbrychta i o. Rafała Dryjańskiego.

Przedstawiciele władz samorządowych po zakończeniu mszy św. złożyli kwiaty przy tablicy upamiętniającej o. Zbigniewa znajdującej się przy dzwonnicy.

Mszę poprzedził montaż słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej im. ojca Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie oraz koncert kwartetu puzonowego wykonany przez uczniów Szkoły Muzycznej w Tarnowie: Marcina Ciureja, Jakuba Mikruta, Rafała Pajor i Marcina Korzec przygotowanych przez nauczyciela Tadeusza Gmyrek.

”Poprzez bieganie chcemy propagować zdrowy styl życia, zachęcić dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe do uprawiania sportu i aktywnego wypoczynku” – zaznacza Krzysztof Wawrzonek, sędzia memoriału, nauczyciel wychowania fizycznego w zawadzkiej szkole.

Dlatego nasze nagrody, które otrzymujemy od licznej grupy sponsorów są ukierunkowane na sportowy, czynny styl życia” – dodaje sędzia główny Mariusz Więckowski, mieszkaniec Zawady, również nauczyciel wychowania fizycznego. „Rowery, sprzęt turystyczny i sportowy posłużą każdemu, który chce aktywnie żyć” – podkreśla.

9

Bieg został podzielony na cztery kategorie wiekowe i rozgrywany był na czterech różnych trasach przypisanych odpowiednio do każdej kategorii wiekowej. Dla każdej kategorii wiekowej klasyfikowano oddzielnie kobiety i mężczyzn.

W najmłodszej kategorii tzw. „Biegu Skrzata” udział wzięło 73 osoby (36 chłopców i 37 dziewczyn). Bieg został rozegrany na trasie 200metrów, a uczestniczyli w nim uczniowie szkół podstawowych z klas 0 – 3. Zwycięzcami okazali się pochodząca z Zawady – Bednarz Katarzyna oraz Łazarz Piotr z Nowodworza.

W „Biegu Młodzika” szkół podstawowych klasy 4 – 6 udział wzięło 56 osób (23 chłopców i 33 dziewczyn). Trasa tego biegu liczyła 600metrów, a najlepsi okazali się Gębiś Barbara z Woli Rzędzińskiej oraz Mordyl Jakub z Woli Rzędzińskiej.

„Bieg Kangura” na długości 1000metrów został rozegrany w kategorii gimnazjum. Udział w nim wzięło 12 osób (8 chłopców i 4 dziewczyny). W tej kategorii wiekowej zwyciężyli Węgrzyn Magdalena z Łukanowic i Łukasik Łukasz z Gromnika.

Bieg główny, kategoria „Open” został rozegrany na dystansie 2200metrów. Wzięło w nim udział łącznie 40 osób (25 mężczyzn i 15 kobiet). Najlepszymi uczestnikami biegu głównego okazali się Kumorek Patrycja z Brzeska oraz ks. Paweł Marzec z Żabna. Łącznie w memoriale wystartowało 181 osób, w tym 92 mężczyzn i 89 kobiet.

Bieg ku czci Sługi Bożego Ojca Zbigniewa Strzałkowskiego uświetnili swoją obecnością: wikariusz prowincji Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanie) w Krakowie o. Paweł Dybka oraz misjonarz z Boliwii o. Andrzej Łączyński, przedstawiciel biskupa tarnowskiego ks. dr Tadeusz Michalik, wicewojewoda Małopolski Stanisław Sorys, posłowie na Sejm Rzeczpospolitej Polski Edward Czesak i Józef Rojek, wiceprzewodniczący Krakowa Stanisław Rachwał, wicestarosta powiatu tarnowskiego Mirosław Banach, wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł oraz radni i przedstawiciele samorządu gminy.

10

Rodzice Ojca Zbigniewa Strzałkowskiego z o. Andrzejem Łączyńskim z Boliwii ,i bratem Bogdanem.

Rodzice Ojca Zbigniewa Strzałkowskiego z o. Andrzejem Łączyńskim z Boliwii ,i bratem Andrzejem i ciotką Cecylią Strzałkowską.
Po sportowych emocjach przyszedł czas na zabawę, która została zorganizowana na boiskach szkolnych i w bardzo sympatycznej atmosferze trwała do późnych godzin nocnych. Wikariusz prowincji wraz z o. Andrzejem Łączyńskim odwiedził rodziców i dwóch braci o. Zbigniewa w ich domu rodzinnym.

Tekst: o. Paweł Dybka.

 Biskup Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej Wiktor Skworc.

trasa biegu

Regulamin Biegu
„MEMORIAŁ”  ojca Zbigniewa Strzałkowskiego”
Zawada, dnia  14.06.2009 r.I. Cele:

- Oddanie czci i  upowszechnienie pamięci o życiu i męczeństwie,o. Zbigniewa  Strzałkowskiego, misjonarza, męczennika za wiarę, godnego „Syna Ziemi Tarnowskiej”,
- Popularyzacja „Franciszkańskiej idei współistnienia”,
- Propagowanie zdrowego stylu życia,
- Zachęcenie dzieci i młodzieży do uprawiania sportu,
- Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu,
- Promowanie szkoły i gminy,
- Kultywowanie tradycji związanej z historią szkoły.

II. Organizator:
- Szkoła Podstawowa im. o Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie,
- Dyrektor Szkoły mgr inż. Krzysztof Nowak.

III. Współorganizatorzy:
- Franciszkanie - Prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię - Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych,
- Samorząd Gminy Tarnów.

IV.  Patronat:
- Biskup Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej

V. Miejsce i termin:
- 14 czerwca 2009 roku – Niedziela,
- Biuro Zawodów, Szkoła Podstawowa im. o Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie.

VI. Organizacja biegów:
- Kobiety i mężczyźni w każdej kategorii będą klasyfikowani oddzielnie,
- Każdy zawodnik otrzyma kartę startową którą, na mecie musi oddać sędziemu,
- Bez karty startowej zawodnik nie będzie klasyfikowany.

VII. Kategorie:

BIEG MEMORIAŁOWY Kategoria OPEN 2200 m
BIEG SKRZATA kl. 0 do III) SzP 250 m
BIEG MŁODZIKA kl. IV do VI) SzP 600 m
BIEG KANGURA kl. I – III Gim 1100 m


VIII. Warunki uczestnictwa:
- W biegu głównym nie mogą startować osoby, które brały udział w biegu innej kategorii,
- Osoby niepełnoletnie mogą startować wyłącznie w obecności opiekuna - rodzica, nauczyciela, lub innej upoważnionej osoby - muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
- W biegu mogą brać udział wyłącznie uczestnicy, którzy zgodnie z regulaminem wyrażają zgodę na publikacje, pokazywanie i wykorzystywanie wizerunku i danych osobowych do celów promocyjnych i informacyjnych „Memoriału ojca Zbigniewa Strzałkowskiego”.

IX. Komisja Sędziowska:
- Komisja sędziowska może nie posiadać uprawnień / licencji Polskiego Związku Lekkoatletycznego/.
- Powołanie składu sędziowskiego leży w gestii Dyrektora Szkoły.

X. Postanowienia końcowe:
- Kwestie sporne w zakresie przeprowadzenia zawodów reguluje Dyrektor Szkoły,
- Kwestie sporne w zakresie sportowym zawodów reguluje Sędzia Główny,
- Kwestie sporne dotyczące konkretnego biegu mogą być zgłaszane przez zawodnika i jego opiekuna do Sędziego Głównego bezpośrednio po zakończeniu tego biegu (przed następnym biegiem).
Jeżeli do tego czasu nie zostaną zgłoszone zastrzeżenia wyniki są ostateczne,
- Podczas rozgrywania zawodów na trasach biegów nie mogą znajdować się zawodnicy, którzy przeprowadzają rozgrzewkę,
- Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
- Opiekunowie młodzieży biorącej udział w zawodach biorą odpowiedzialność za zachowanie i dyscyplinę swojej młodzieży,
- Organizator zapewnia opiekę lekarską podczas zawodów

XI. Nagrody:
- Za pierwsze pięć miejsc w każdej kategorii organizator przewiduje  nagrody, (medale, statuetki, rowery górskie, sprzęt sportowy, turystyczny i inne) - przy odbiorze nagrody o wartości przekraczającej 100 zł wymagany będzie dokument potwierdzający tożsamość oraz NIP i PESEL.
- Wszyscy uczestnicy biegu otrzymają  pamiątkowe dyplomy.

XII. Zgłoszenia:
- Zgłoszenia do udziału w biegu w Biurze Zawodów od godz. 12.00 dnia 14 czerwca 2009 roku – Niedziela.
- Zgłoszenie uczestnictwa w biegu memoriałowym ojca Zbigniewa Strzałkowskiego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.Regulamin zatwierdził:
Dyrektor Szkoły
mgr inż. Krzysztof Nowak

 

 

Protokół
z VI Biegu Memoriałowego im. Ojca Zbigniewa Strzałkowskiego
Zawada, dnia 14 czerwca 2009

W niedzielę 14 czerwca 2009 roku miał miejsce VI Bieg Memoriałowy im. Ojca Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie. Bieg został rozegrany na trasach Zawada – Góra Św. Marcina, a jego organizatorem był Dyrektor wraz z całą społecznością Szkoły Podstawowej, Wójt Gminy Tarnów, Prowincja Św. Antoniego i Bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) z Krakowa, Proboszcz parafii pw. Św. Marcina Biskupa w Zawadzie. Patronat nad Memoriałem obiął Biskup Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej Wiktor Skworc.

Łączna ilość uczestników wynosiła 181 osób, w tym 89 kobiet i 92 mężczyzn. Bieg został podzielony na cztery kategorie wiekowe, rozgrywany był na różnych trasach, przypisanych odpowiednio do poszczególnych kategorii. Oddzielnie klasyfikowano kobiety i mężczyzn. W najmłodszej z kategorii, „Biegu Skrzata” udział wzięło 73 osoby (37 dziewcząt i 36 chłopców). Uczestniczący w nim zawodnicy z klas 0 – III szkół podstawowych, pobiegli na dystansie 200 metrów. W rywalizacji szkół podstawowych klas IV – VI, „Biegu Młodzika” wystartowało 56 osób (33 dziewczęta i 23 chłopców). Trasa tego biegu liczyła 600 metrów. „Bieg Kangura” na długości 1000 metrów zorganizowano dla uczniów Gimnazjum. Do tego biegu przystąpiło 12 osób (4 dziewczęta i 8 chłopców). W najstarszej kategorii, „Biegu Open” wystąpiło łącznie 40 osób (15 kobiet i 25 mężczyzn). W tej kategorii uczestnicy zmagali się z dystansem 2200 metrów.

Komisja Sędziowska w składzie, której uczestniczyli:

- Sędzia Główny: Mariusz Więckowski,

- Sędzia: Krzysztof Wawrzonek,

- Sędziowie na trasach,

orzekła, że zawody przebiegły zgodnie z regulaminem. Końcowe i ostateczne wyniki zatwierdził organizator biegu, dyrektor szkoły mgr inż. Krzysztof Nowak.

W poszczególnych kategoriach zwycięzcami zostali:

Szkoła Podstawowa – „Skrzat” – klasy 0 – III

Dziewczęta:

1. Katarzyna Bednarz – SP Zawada – Poręba Radlna
2. Derus Agnieszka – SP nr 1 Wola Rzędzińska – Wola Rzędzińska
3. Aneta Łabno – SP Zawada – Zawada
4. Joanna Węgrzyn – SP Wojnicz – Łukanowice
5. Weronika Cichoń – SP nr 1 Wola Rzędzińska – Wola Rzędzińska
6. Natalia Brożek – SP nr 1 Wola Rzędzińska – Wola Rzędzińska
7. Emilia Kowalik – SP Tarnów - Tarnów

Chłopcy:

1. Łazarz Piotr – SP Poręba Radlna – Nowodworze
2. Zaczkiewicz Paweł – SP Zawada – Poręba Radlna
3. Łaskawski Szymon – SP Zawada - Zawada
4. Zaucha Patryk  – SP nr 1 Wola Rzędzińska – Wola Rzędzińska
5. Gancarz Bartłomiej – SP nr 1 Wola Rzędzińska – Wola Rzędzińska
6. Esmund Piotr – SP nr 1 Wola Rzędzińska – Wola Rzędzińska
7. Kras Aleksander – SP Zawada – Zawada

Szkoła Podstawowa – „Młodzik” – klasy IV – VI

Dziewczęta:

1. Gębiś Barbara – SP nr 1 Wola Rzędzińska – Wola Rzędzińska
2. Majcher Magdalena – SP nr 1 Wola Rzędzińska – Wola Rzędzińska
3. Radlińska Wiktoria – SP nr 1 Tarnowiec - Nowodworze
4. Kuboń Katarzyna – SP Biadoliny Radłowskie – Biadoliny Radłowskie
5. Zmarzła Sabina – SP nr 1 Wola Rzędzińska – Wola Rzędzińska
6. Tyrka Magdalena –SP Tarnowiec – Nowodworze
7. Chrzanowska Justyna – SP Koszyce Wielkie – Koszyce Wielkie

Chłopcy:

1. Mordyl Jakub – SP nr 1 Wola Rzędzińska – Wola Rzędzińska
2. Cichoń Mateusz – SP nr 1 Wola Rzędzińska – Wola Rzędzińska
3. Wojtas Sebastian – SP Biadoliny Radłowskie – Biadoliny Szlacheckie
4. Kowalik Konrad – SP nr 19 Tarnów – Tarnów
5. Łaskawski Mateusz – SP Zawada – Zawada
6. Dawid Jania – SP Poręba Radlna - Radlna
7. Kwater Michał – NNSP w Tarnowie – Tarnów

Gimnazjum – „Kangur”

Dziewczęta:

1. Węgrzyn Magdalena – Gim. Wojnicz - Łukanowice
2. Klimek Iwona – Gim. Wojnicz - Mikołąjowice
3. Siedlik Justyna – S.P. Tarnowiec – Nowodworze
4. Kolak Magdalena – Gim. Tarnowiec - Tarnowiec

Chłopcy:

1. Łukasik Łukasz – Z.S. Sportowych w Tarnowie - Gromnik
2. Ostrowski Piotr – Gim. Skrzyszów - Łękawica
3. Wojtas Jakub – Gim. Biadoliny Radłowskie – Biadoliny Szlacheckie
4. Kijowskie Adrian – Gim. Żabno – Polesie Dębowe
5. Kramarczyk Kamil – Gim. Ryglice – Kowalowa
6. Siedlik Piotr – Gim. Tarnowiec – Nowodworze
7. Cisek Dominik – Gim. Tarnowiec – Zawada

Bieg główny – „Open”

Kobiety:

1. Kumorek Patrycja – LO II Brzesko – Brzesko
2. Zima Karolina – PWSZ Tarnów – Zawada
3. Podlacka Edyta – LO VII Tarnów – Zawada
4. Bryg Anna – Wola Rzędzińska
5. Kwater Klaudia – PWSZ Tarnów – Tarnów
6. Sacha Agnieszka – Zawada
7. Ciurej Małgorzata – LO II Tarnów – Zawada

Mężczyźni:

1. Ks. Marzec Paweł - Żabno
2. Łabno Jakub – LO VI Tarnów – Zawada
3. Kasprzyk Krzysztof – Tarnów
4. Styszko Daniel – LO I Tarnów – Tarnowiec
5. Lech Grzegorz – Tarnów
6. Kamykowski Rafał – Zawada
7. Żak Jonasz – Tarnów

 

Początek strony

Developed in conjunction with Ext-Joom.com