trasa biegu

Regulamin Biegu
„MEMORIAŁ”  ojca Zbigniewa Strzałkowskiego”
Zawada, dnia  2.06.2013 r.I. Cele:

- Oddanie czci i  upowszechnienie pamięci o życiu i męczeństwie,o. Zbigniewa  Strzałkowskiego, misjonarza, męczennika za wiarę, godnego „Syna Ziemi Tarnowskiej”,
- Popularyzacja „Franciszkańskiej idei współistnienia”,
- Propagowanie zdrowego stylu życia,
- Zachęcenie dzieci i młodzieży do uprawiania sportu,
- Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu,
- Promowanie szkoły i gminy,
- Kultywowanie tradycji związanej z historią szkoły.

II. Organizator:
- Szkoła Podstawowa im. o Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie,
- Dyrektor Szkoły mgr inż. Krzysztof Nowak.

III. Współorganizatorzy:
- Franciszkanie - Prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię - Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych,
- Samorząd Gminy Tarnów.

IV.  Patronat:
- Biskup Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej

V. Miejsce i termin:
- 2 czerwca 2013 roku – Niedziela,
- Biuro Zawodów, Szkoła Podstawowa im. o Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie.

VI. Organizacja biegów:
- Kobiety i mężczyźni w każdej kategorii będą klasyfikowani oddzielnie,
- Każdy zawodnik otrzyma kartę startową którą, na mecie musi oddać sędziemu,
- Bez karty startowej zawodnik nie będzie klasyfikowany.

VII. Kategorie:

BIEG MEMORIAŁOWY Kategoria OPEN 2200 m
BIEG SKRZATA kl. 0 do III) SzP 250 m
BIEG MŁODZIKA kl. IV do VI) SzP 600 m
BIEG KANGURA kl. I – III Gim 1100 m


VIII. Warunki uczestnictwa:
- W biegu głównym nie mogą startować osoby, które brały udział w biegu innej kategorii,
- Osoby niepełnoletnie mogą startować wyłącznie w obecności opiekuna - rodzica, nauczyciela, lub innej upoważnionej osoby - muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
- W biegu mogą brać udział wyłącznie uczestnicy, którzy zgodnie z regulaminem wyrażają zgodę na publikacje, pokazywanie i wykorzystywanie wizerunku i danych osobowych do celów promocyjnych i informacyjnych „Memoriału ojca Zbigniewa Strzałkowskiego”.

IX. Komisja Sędziowska:
- Komisja sędziowska może nie posiadać uprawnień / licencji Polskiego Związku Lekkoatletycznego/.
- Powołanie składu sędziowskiego leży w gestii Dyrektora Szkoły.

X. Postanowienia końcowe:
- Kwestie sporne w zakresie przeprowadzenia zawodów reguluje Dyrektor Szkoły,
- Kwestie sporne w zakresie sportowym zawodów reguluje Sędzia Główny,
- Kwestie sporne dotyczące konkretnego biegu mogą być zgłaszane przez zawodnika i jego opiekuna do Sędziego Głównego bezpośrednio po zakończeniu tego biegu (przed następnym biegiem).
Jeżeli do tego czasu nie zostaną zgłoszone zastrzeżenia wyniki są ostateczne,
- Podczas rozgrywania zawodów na trasach biegów nie mogą znajdować się zawodnicy, którzy przeprowadzają rozgrzewkę,
- Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
- Opiekunowie młodzieży biorącej udział w zawodach biorą odpowiedzialność za zachowanie i dyscyplinę swojej młodzieży,
- Organizator zapewnia opiekę lekarską podczas zawodów

XI. Nagrody:
- Za pierwsze pięć miejsc w każdej kategorii organizator przewiduje  nagrody, (medale, statuetki, rowery górskie, sprzęt sportowy, turystyczny i inne) - przy odbiorze nagrody o wartości przekraczającej 100 zł wymagany będzie dokument potwierdzający tożsamość oraz NIP i PESEL.
- Wszyscy uczestnicy biegu otrzymają  pamiątkowe dyplomy.

XII. Zgłoszenia:
- Zgłoszenia do udziału w biegu w Biurze Zawodów od godz. 12.00 dnia 2 czerwca 2013 roku – Niedziela.
- Zgłoszenie uczestnictwa w biegu memoriałowym ojca Zbigniewa Strzałkowskiego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.Regulamin zatwierdził:
Dyrektor Szkoły
mgr inż. Krzysztof Nowak

 

 

Protokół
z X Biegu Memoriałowego im. Ojca Zbigniewa Strzałkowskiego
Zawada, dnia 02 czerwca 2013

W niedzielę 02 czerwca 2013 roku miał miejsce X Bieg Memoriałowy im. Ojca Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie. Bieg został rozegrany na trasach Zawada – Góra Św. Marcina, a jego organizatorem był Dyrektor wraz z całą społecznością Szkoły Podstawowej, Wójt Gminy Tarnów, Prowincja Św. Antoniego i Bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) z Krakowa, Proboszcz parafii pw. Św. Marcina Biskupa w Zawadzie. Patronat nad Memoriałem objął Biskup Tarnowski.

Łączna ilość uczestników wynosiła 267 osób, w tym 103 kobiet i 164 mężczyzn. Bieg został podzielony na cztery kategorie wiekowe, rozgrywany był na różnych trasach, przypisanych odpowiednio do poszczególnych kategorii. Oddzielnie klasyfikowano kobiety i mężczyzn. W najmłodszej z kategorii, „Biegu Skrzata” udział wzięło 93 osób (39 dziewcząt i 54 chłopców). Uczestniczący w nim zawodnicy z klas 0 – III szkół podstawowych, pobiegli na dystansie 250 metrów. W rywalizacji szkół podstawowych klas IV – VI, „Biegu Młodzika” wystartowało 74 osób (33 dziewcząt i 41 chłopców). Trasa tego biegu liczyła 600 metrów. „Bieg Kangura” na długości 1100 metrów zorganizowano dla uczniów Gimnazjum. Do tego biegu przystąpiło 29 osoby (9 dziewcząt i 20 chłopców). W najstarszej kategorii, „Biegu Open” wystąpiło łącznie 71 osoby (22 kobiet i 49 mężczyzn). W tej kategorii uczestnicy zmagali się z dystansem 2200 metrów.

Komisja Sędziowska w składzie, której uczestniczyli:

- Przewodniczący Komisji Sędziowskiej: Krzysztof Wawrzonek,

- Sędzia główny: Mariusz Więckowski,

- Sędziowie stolikowi oraz sędziowie na trasach

orzekła, że zawody przebiegły zgodnie z regulaminem. Końcowe i ostateczne wyniki zatwierdził organizator biegu, dyrektor szkoły mgr inż. Krzysztof Nowak.

W poszczególnych kategoriach zwycięzcami zostali:

Szkoła Podstawowa – „Skrzat” – klasy 0 – III

Dziewczęta:

1. Julia Brożek – SP Zaczarnie – Zaczarnie
2. Karolina Nosal – SP Wola Rzędzińska nr 1 – Wola Rzędzińska
3. Weronika Bałła – SP nr 7 Tarnów – Tarnów
4. Nikola Lisowska – SP nr 23 Tarnów– Tarnów
5. Anna Abramowicz – SP Świebodzin – Świebodzin
6. Dominika Brożek – SP Wola Rzędzińska nr 1 – Wola Rzędzińska

Chłopcy:

1. Maksymilian Kardaś – SP nr 3 Tarnów – Tarnów
2. Norbert Lisowski – SP nr 23 Tarnów– Tarnów

3. Szymon Kaczmarczyk – SP Tarnowiec – Tarnowiec
4. Michał Mucha – SP nr 23 Tarnów– Tarnów
5. Bartosz Król – SP nr 14 Tarnów – Tarnów
6. Jakub Jaśkiewicz – SP Tarnowiec – Nowodworze

Szkoła Podstawowa – „Młodzik” – klasy IV – VI

Dziewczęta:

1. Emilia Kowalik – SP nr 2 Wieliczka – Wieliczka
2. Katarzyna Bednarz – SP Zawada – Zawada
3. Aleksandra Błyszczuk – SP nr 20 Tarnów – Tarnowiec
4. Natalia Chudzikiewicz – SP Wola Rzędzińska nr 1 – Wola Rzędzińska
5. Sylwia Grzebieniowska – SP Nieciecza - Nieciecza

Chłopcy:

1. Daniel Grobecki – SP Tarnowiec – Nowodworze
2. Mateusz Sutkowski – SP Poręba Radlna – Poręba Radlna
3. Filip Karaś – SP nr 3 Tarnów – Tarnów
4. Kacper Ziaja – SP Tarnowiec – Tarnowiec
5. Grzegorz Oślizło – SP Zawada – Zawada

Gimnazjum – „Kangur”

Dziewczęta:

1. Paulina Górak – Gim. Gnojnik– Gnojnik
2. Natalia Galus – Ładna
3. Jowita Nowak – Gim. Wojnicz – Rudka
4. Karolina Furmańska – Gim. Wola Rzędzińska – Wola Rzędzińska
5. Weronika Zegar – Gim. Zaczarnie - Zaczarnie

Chłopcy:

1. Konrad Kowalik – Gim. nr 8 Tarnów - Tarnów
2. Krystian Mleczko –Tarnów
3. Michał Mytnik – Tarnów
4. Dariusz Nowakowski – Rzepiennik Biskupi
5. Konrad Skórka – Gim. Tarnowiec- Poręba Radlna

Bieg główny – „Open”

Kobiety:

1. Anna Mikler – Dziewin
2. Anna Szczepańska – Tarnowiec
3. Monika Smutek – Nowa Jastrząbka
4. Magdalena Mrugacz - Kierlikówka
5. Katarzyna Szczupak – Perła

Mężczyźni:

1. Kamil Wojnicki – Sufczyn
2. Rafał Hekłowski – Zborowice
3. Bartłomiej Czwakiel – Wola Rzędzińska
4. Jarosław Makowiec – Burzyn
5. Michał Pajor – Jastrzębie

 

Dziewczęta - klasy 0 - III - Szkoła Podstawowa - Skrzat
Lp. Nazwisko i imię Miejscowość Szkoła Miejsce
1 Brożek Julia Zaczarnie SP Zaczarnie 1
2 Nosal Karolina Wola Rzędzińska SP nr 1 Wola Rzędzińska 2
3 Bałła Weronika Tarnów SP nr 7 Tarnów 3
4 Lisowska Nikola Tarnów SP nr 23 Tarnów 4
5 Abramowicz Anna Świebodzin SP Świebodzin 5
6 Brożek Dominika Wola Rzędzińska SP nr 1 Wola Rzędzińska 6
7 Potępa Wiktoria Wola Rzędzińska SP nr 1 Wola Rzędzińska 7
8 Galas Gabriela Wola Rzędzińska SP nr 1 Wola Rzędzińska 8
9 Nowak Oliwia Rudka SP Wojnicz 9
10 Majka Milena Wola Rzędzińska SP nr 1 Wola Rzędzińska 10
11 Ziaja Laura Tarnowiec SP Tarnowiec 11
12 Kozak Małgorzata Dziewin SP Dziewin 12
13 Broniec Dominika Zawada SP Zawada 13
14 Florczyk Antonina Gnojnik SP Gnojnik 14
15 Barnaś Julia Łękawica SP Zawada 15
16 Drelicharz Katarzyna Tarnów SP nr 8 Tarnów 16
17 Sitko Anna Zawada SP Tarnowiec 17
18 Kozak Katarzyna Dziewin SP Dziewin 18
19 Kuta Emilia Wola Rzędzińska SP nr 1 Wola Rzędzińska 19
20 Góral Weronika Łękawica SP Zawada 20
21 Cichy Małgorzata Kielce SP nr 1 Kielce 21
22 Wilk Julia Zawada SP Zawada 22
23 Mytnik Weronika Zawada SP Zawada 23
24 Górska Amelia Poręba Radlna SP Poręba Radlna 24
25 Żak Zofia Skrzyszów SP Tarnów 25
26 Kaczor Gabriela Łękawica SP Łękawka 26
27 Sitko Aleksandra Zawada SP Tarnowiec 27
28 Rudny Milena Zawada SP Zawada 28
29 Wideł Magdalena Tarnów SP nr 2 Tarnów 29
30 Rejsing Maja Wola Rzędzińska SP nr 1 Wola Rzędzińska 30
31 Michałek Dagmara Tarnów Przedszkole 31
32 Wideł Paulina Tarnów 13 Tarnów 32
33 Jarmuła Julia Wola Rzędzińska SP nr 1 Wola Rzędzińska 33
34 Łazarz Nikola Łękawica SP Zawada 34
35 Srebro Aleksandra Zawada SP Zawada 35
36 Strzałkowska Judyta Zawada   36
37 Żak Róża Skrzyszów Przedszkole 27 37
38 Czerwińska Iwona Zawada   38
39 Strzałkowska Emilia Zawada   39
         
         
Chłopcy - klasy 0 - III - Szkoła Podstawowa - Skrzat
Lp. Nazwisko i imię Miejscowość Szkoła Miejsce
1 Kardaś Maksymilian Tarnów SP nr 3 Tarnów 1
2 Lisowski Norbert Tarnów SP nr 23 Tarnów 2
3 Kaczmarczyk Szymon Tarnowiec SP Tarnowiec 3
4 Mucha Michał Tarnów SP nr 23 Tarnów 4
5 Król Bartosz Tarnów SP nr 14 Tarnów 5
6 Jaśkiewicz Jakub Nowodworze SP Tarnowiec 6
7 Kuta Wojciech Tarnów SP nr 15 Tarnów 7
8 Kozioł Rafał Zawada SP Zawada 8
9 Kociuba Jakub Tarnów SP nr 15 Tarnów 9
10 Srebro Szymon Zawada SP Zawada 10
11 Siemieński Aleks Wola Rzędzińska SP nr 1 Wola Rzędzińska 11
12 Stężowski Szczepan Dębno SP Dębno 12
13 Kaczor Daniel Tarnów SP nr 2 Tarnów 13
14 Chrzanowski Jakub Zaczarnie SP Zaczarnie 14
15 Majcher Patryk Wola Rzędzińska SP nr 1 Wola Rzędzińska 15
16 Chudzikiewicz Krzysztof Wola Rzędzińska SP nr 1 Wola Rzędzińska 16
17 Żaba Mateusz Tarnów SP nr 5 Tarnów 17
18 Drwal Mateusz Wola Rzędzińska SP nr 1 Wola Rzędzińska 18
19 Łazarz Jakub Łękawica SP Zawada 19
20 Kozioł Dominik Wola Rzędzińska SP nr 1 Wola Rzędzińska 20
21 Więckowski Jakub Zawada SP Zawada 21
22 Łoch Kacper Wola Rzędzińska SP nr 1 Wola Rzędzińska 22
23 Sacha Michał Zawada SP Zawada 23
24 Zięba Konrad Tarnowiec SP Tarnowiec 24
25 Płaneta Michał Wola Rzędzińska SP nr 1 Wola Rzędzińska 25
26 Giebał Mateusz Wola Rzędzińska SP nr 1 Wola Rzędzińska 26
27 Mróz Michał Wola Rzędzińska SP nr 1 Wola Rzędzińska 27
28 Bałut Piotr Zawada SP Zawada 28
29 Kozielec Bartosz Wola Rzędzińska SP nr 1 Wola Rzędzińska 29
30 Grobecki Filip Nowodworze SP Tarnowiec 30
31 Pinas Krystian Wola Rzędzińska SP nr 1 Wola Rzędzińska 31
32 Poliszak Jakub Tarnowiec SP Tarnowiec 32
33 Ciurej Maciej Zawada SP Zawada 33
34 Nosal Paweł Wola Rzędzińska SP nr 1 Wola Rzędzińska 34
35 Osika Patryk Wola Rzędzińska SP nr 1 Wola Rzędzińska 35
36 Kędzierski Dawid Wola Rzędzińska SP nr 1 Wola Rzędzińska 36
37 Mytyś Jakub Wola Rzędzińska SP nr 1 Wola Rzędzińska 37
38 Starostka Marcel Łękawica SP Łękawica 38
39 Gałuszka Szymon Wola Rzędzińska SP nr 1 Wola Rzędzińska 39
40 Kowalik Norbert Tarnów Przedszkole Tarnów 40
41 Michałek Dorian Tarnów Przedszkole Tarnów 41
42 Starostka Oliwier Łękawica Przedszkole Łękawica 42
43 Zieliński Damian Wola Rzędzińska SP nr 1 Wola Rzędzińska 43
44 Buś Norbert Łękawka SP Łękawka 44
45 Robel Alan Tarnów Przedszkole Tarnów 45
46 Robel Jan Tarnów Przedszkole Tarnów 46
47 Czerwiński Marcin Zawada SP Zawada 47
48 Więckowski Mateusz Zawada SP Zawada 48
49 Kamykowski Dawid Zawada SP Zawada 49
50 Tyrka Patryk Zawada SP Zawada 50
51 Zalasiński Wiktor Tarnów Przedszkole Tarnów 51
52 Wilk Piotr Zawada SP Zawada 52
53 Poliszak Mateusz Tarnowiec SP Tarnowiec 53
54 Reising Kacper Wola Rzędzińska SP nr 1 Wola Rzędzińska NK
Dziewczęta - klasy IV - VI - Szkoła Podstawowa - Młodzik
Lp. Nazwisko i imię Miejscowość Szkoła Miejsce
1 Kowalik Emilia Wieliczka SP nr 2 Wieliczka 1
2 Bednarz Katarzyna Poręba Radlna SP Zawada 2
3 Błyszczuk Aleksandra Tarnowiec SP nr 20 Tarnów 3
4 Chudzikiewicz Natalia Wola Rzędzińska SP nr 1 Wola Rzędzińska 4
5 Grzebieniowska Sylwia Nieciecza SP Nieciecza 5
6 Józefczyk Julia Tarnów SP nr 5 Tarnów 6
7 Bałut Gabriela Zawada SP Zawada 7
8 Kozioł Joana Wola Rzędzińska SP nr 1 Wola Rzędzińska 8
9 Kozioł Justyna Wola Rzędzińska SP nr 1 Wola Rzędzińska 9
10 Pokorna Magdalena Tarnów SP nr 8 Tarnów 10
11 Kozielec Kinga Zawada SP Zawada 11
12 Mikler Karolina Dziewin SP Dziewin 12
13 Sobol Aleksandra Wola Rzędzińska SP nr 1 Wola Rzędzińska 13
14 Piotrowska Patrycja Zawada SP Zawada 14
15 Sumara Justyna Wielka Wieś SP Wielka Wieś 15
16 Łabno Aleksandra Zawada SP Zawada 16
17 Pancerz Katarzyna Zawada SP Zawada 17
18 Ciochoń Anna Wola Rzędzińska SP nr 1 Wola Rzędzińska 18
19 Kielińska Paulina Wola Rzędzińska SP nr 1 Wola Rzędzińska 19
20 Łazarz Julia Łękawica SP Zawada 20
21 Bałła Karolina Tarnów SP nr 7 Tarnów 21
22 Bałła Kinga Zawada SP Zawada 22
23 Cybruch Roksana Wola Rzędzińska SP nr 1 Wola Rzędzińska 23
24 Kozioł Joana Wola Rzędzińska SP nr 1 Wola Rzędzińska 24
25 Pasek Aleksandra Wola Rzędzińska SP nr 1 Wola Rzędzińska 25
26 Zaczkiewicz Aleksandra Koszyce Wielkie SP Koszyce Wielkie 26
27 Kiwior Wiktoria Zawada SP Zawada 27
28 Bobrowska Gabriela Wola Rzędzińska SP nr 1 Wola Rzędzińska 28
29 Mitera Magdalena Wola Rzędzińska SP nr 1 Wola Rzędzińska 29
30 Piotrowska Karolina Zawada SP Zawada 30
31 Sacha Weronika Zawada SP Zawada 31
32 Piotrowska Edyta Zawada SP Zawada 32
33 Chrzakowska Aleksandra Zaczarnie SP Zaczarnie NK
         
Chłopcy - klasy IV - VI - Szkoła Podstawowa - Młodzik
Lp. Nazwisko i imię Miejscowość Szkoła Miejsce
1 Grobecki Daniel Nowodworze SP Tarnowiec 1
2 Sutkowski Mateusz Poręba Radlna SP Poręba Radlna 2
3 Kardaś Filip Tarnów SP nr 3 Tarnów 3
4 Ziaja Kacper Tarnowiec SP Tarnowiec 4
5 Oślizło Grzegorz Zawada SP Zawada 5
6 Mucha Kamil Tarnów SP nr 23 Tarnów 6
7 Lazarek Daniel Wola Rzędzińska SP nr 1 Wola Rzędzińska 7
8 Poliszak Damian Tarnowiec SP Tarnowiec 8
9 Chaim Dawid Tarnów SP nr 3 Tarnów 9
10 Ciochoń Artur Wola Rzędzińska SP nr 1 Wola Rzędzińska 10
11 Nytko Krzysztof Zaczarnie SP Zaczarnie 11
12 Kokoszka Mikołaj Wola Rzędzińska SP nr 1 Wola Rzędzińska 12
13 Kościułek Sebastian Koszyce Małe SP Koszyce Małe 13
14 Zaczkiewicz Piotr Poręba Radlna SP Zawada 14
15 Wojtas Dawid Zawada SP Zawada 15
16 Bryk Grzegorz Wola Rzędzińska SP nr 1 Wola Rzędzińska 16
17 Kozioł Łukasz Zawada SP Zawada 17
18 Liguz Michał Żabno SP Nieciecza 18
19 Wojtaszek Jakub Koszyce Małe SP Koszyce Małe 19
20 Ciurej Jakub Zawada SP Zawada 20
21 Kosprzycki Kamil Wola Rzędzińska SP nr 1 Wola Rzędzińska 21
22 Wardzała Jakub Wola Rzędzińska SP nr 1 Wola Rzędzińska 22
23 Zalewski Mikołaj Tarnów SP nr 1 Tarnów 23
24 Baka Grzegorz Tarnów SP nr 18 Tarnów 24
25 Potępa Karol Wola Rzędzińska SP nr 1 Wola Rzędzińska 25
26 Łazarz Szymon Nowodworze SP Poręba Radlna 26
27 Sobol Piotr Wola Rzędzińska SP nr 1 Wola Rzędzińska 27
28 Orlik Piotr Łękawica SP Łękawica 28
29 Mróz Daniel Wola Rzędzińska SP nr 1 Wola Rzędzińska 29
30 Habel Wiktor Zawada SP Zawada 30
31 Kleski Jacek Tarnowiec SP Tarnowiec 31
32 Pinas Patryk Wola Rzędzińska SP nr 1 Wola Rzędzińska 32
33 Rudny Karol Zawada SP Zawada 33
34 Drelicharz Kamil Tarnów SP nr 8 Tarnów 34
35 Tyrka Maksymilian Zawada SP Zawada 35
36 Niemiec Bartosz Tarnowiec SP Tarnowiec 36
37 Kowalik Bartłomiej Nowodworze SP Zawada 37
38 Kras Bartłomiej Zawada SP Zawada 38
39 Chmura Dominik Zawada SP Tarnowiec 39
40 Labok Sebastian Nieciecza SP Nieciecza 40
41 Kozielec Jakub Wola Rzędzińska SP nr 1 Wola Rzędzińska 41

 

Dziewczęta - klasy IV - VI - Szkoła Podstawowa - Młodzik
Lp. Nazwisko i imię Miejscowość Szkoła Miejsce
1 Kowalik Emilia Wieliczka SP nr 2 Wieliczka 1
2 Bednarz Katarzyna Poręba Radlna SP Zawada 2
3 Błyszczuk Aleksandra Tarnowiec SP nr 20 Tarnów 3
4 Chudzikiewicz Natalia Wola Rzędzińska SP nr 1 Wola Rzędzińska 4
5 Grzebieniowska Sylwia Nieciecza SP Nieciecza 5
6 Józefczyk Julia Tarnów SP nr 5 Tarnów 6
7 Bałut Gabriela Zawada SP Zawada 7
8 Kozioł Joana Wola Rzędzińska SP nr 1 Wola Rzędzińska 8
9 Kozioł Justyna Wola Rzędzińska SP nr 1 Wola Rzędzińska 9
10 Pokorna Magdalena Tarnów SP nr 8 Tarnów 10
11 Kozielec Kinga Zawada SP Zawada 11
12 Mikler Karolina Dziewin SP Dziewin 12
13 Sobol Aleksandra Wola Rzędzińska SP nr 1 Wola Rzędzińska 13
14 Piotrowska Patrycja Zawada SP Zawada 14
15 Sumara Justyna Wielka Wieś SP Wielka Wieś 15
16 Łabno Aleksandra Zawada SP Zawada 16
17 Pancerz Katarzyna Zawada SP Zawada 17
18 Ciochoń Anna Wola Rzędzińska SP nr 1 Wola Rzędzińska 18
19 Kielińska Paulina Wola Rzędzińska SP nr 1 Wola Rzędzińska 19
20 Łazarz Julia Łękawica SP Zawada 20
21 Bałła Karolina Tarnów SP nr 7 Tarnów 21
22 Bałła Kinga Zawada SP Zawada 22
23 Cybruch Roksana Wola Rzędzińska SP nr 1 Wola Rzędzińska 23
24 Kozioł Joana Wola Rzędzińska SP nr 1 Wola Rzędzińska 24
25 Pasek Aleksandra Wola Rzędzińska SP nr 1 Wola Rzędzińska 25
26 Zaczkiewicz Aleksandra Koszyce Wielkie SP Koszyce Wielkie 26
27 Kiwior Wiktoria Zawada SP Zawada 27
28 Bobrowska Gabriela Wola Rzędzińska SP nr 1 Wola Rzędzińska 28
29 Mitera Magdalena Wola Rzędzińska SP nr 1 Wola Rzędzińska 29
30 Piotrowska Karolina Zawada SP Zawada 30
31 Sacha Weronika Zawada SP Zawada 31
32 Piotrowska Edyta Zawada SP Zawada 32
33 Chrzakowska Aleksandra Zaczarnie SP Zaczarnie NK
         
Chłopcy - klasy IV - VI - Szkoła Podstawowa - Młodzik
Lp. Nazwisko i imię Miejscowość Szkoła Miejsce
1 Grobecki Daniel Nowodworze SP Tarnowiec 1
2 Sutkowski Mateusz Poręba Radlna SP Poręba Radlna 2
3 Kardaś Filip Tarnów SP nr 3 Tarnów 3
4 Ziaja Kacper Tarnowiec SP Tarnowiec 4
5 Oślizło Grzegorz Zawada SP Zawada 5
6 Mucha Kamil Tarnów SP nr 23 Tarnów 6
7 Lazarek Daniel Wola Rzędzińska SP nr 1 Wola Rzędzińska 7
8 Poliszak Damian Tarnowiec SP Tarnowiec 8
9 Chaim Dawid Tarnów SP nr 3 Tarnów 9
10 Ciochoń Artur Wola Rzędzińska SP nr 1 Wola Rzędzińska 10
11 Nytko Krzysztof Zaczarnie SP Zaczarnie 11
12 Kokoszka Mikołaj Wola Rzędzińska SP nr 1 Wola Rzędzińska 12
13 Kościułek Sebastian Koszyce Małe SP Koszyce Małe 13
14 Zaczkiewicz Piotr Poręba Radlna SP Zawada 14
15 Wojtas Dawid Zawada SP Zawada 15
16 Bryk Grzegorz Wola Rzędzińska SP nr 1 Wola Rzędzińska 16
17 Kozioł Łukasz Zawada SP Zawada 17
18 Liguz Michał Żabno SP Nieciecza 18
19 Wojtaszek Jakub Koszyce Małe SP Koszyce Małe 19
20 Ciurej Jakub Zawada SP Zawada 20
21 Kosprzycki Kamil Wola Rzędzińska SP nr 1 Wola Rzędzińska 21
22 Wardzała Jakub Wola Rzędzińska SP nr 1 Wola Rzędzińska 22
23 Zalewski Mikołaj Tarnów SP nr 1 Tarnów 23
24 Baka Grzegorz Tarnów SP nr 18 Tarnów 24
25 Potępa Karol Wola Rzędzińska SP nr 1 Wola Rzędzińska 25
26 Łazarz Szymon Nowodworze SP Poręba Radlna 26
27 Sobol Piotr Wola Rzędzińska SP nr 1 Wola Rzędzińska 27
28 Orlik Piotr Łękawica SP Łękawica 28
29 Mróz Daniel Wola Rzędzińska SP nr 1 Wola Rzędzińska 29
30 Habel Wiktor Zawada SP Zawada 30
31 Kleski Jacek Tarnowiec SP Tarnowiec 31
32 Pinas Patryk Wola Rzędzińska SP nr 1 Wola Rzędzińska 32
33 Rudny Karol Zawada SP Zawada 33
34 Drelicharz Kamil Tarnów SP nr 8 Tarnów 34
35 Tyrka Maksymilian Zawada SP Zawada 35
36 Niemiec Bartosz Tarnowiec SP Tarnowiec 36
37 Kowalik Bartłomiej Nowodworze SP Zawada 37
38 Kras Bartłomiej Zawada SP Zawada 38
39 Chmura Dominik Zawada SP Tarnowiec 39
40 Labok Sebastian Nieciecza SP Nieciecza 40
41 Kozielec Jakub Wola Rzędzińska SP nr 1 Wola Rzędzińska 41
Kobiety - Open
Lp. Nazwisko i imię Miejscowość Miejsce
1 Mikler Anna Dziewin 1
2 Szczepańska Anna Tarnowiec 2
3 Smutek Monika Nowa Jastrząbka 3
4 Mrugacz Magdalena Kierlikówka 4
5 Szczupak Katarzyna Perza 5
6 Tyrka Magdalena Nowodworze 6
7 Mordyl Natalia Wola Rzędzińska 7
8 Mochylaska Karolina Tarnów 8
9 Więckowska Agnieszka Zawada 9
10 Wiejacki Wojciech Tarnów 10
11 Wiejacka Magdalena Tarnów 11
12 Baran Agata Ładna 12
13 Baran Katarzyna Zalasowa 13
14 Robel Karolina Tarnów 14
15 Bałła Klaudia Zawada 15
16 Bryg Anna Wola Rzędzińska 15
17 Burkat Małgorzata Tarnów 16
18 Kaczmarczyk Sylwia Tarnowiec 17
19 Baran Marzena Ładna 18
20 Pociszak Żaneta Tarnowiec 20
21 Sowińska Aleksandra Tarnów 21
22 Baran Ewelina Ładna NK
23 Rudzińska Katarzyna Wierzchosławice NK
       
Mężczyźni - Open
Lp. Nazwisko i imię Miejscowość Miejsce
1 Wojnicki Kamil Sufczyn 1
2 Hektowski Rafał Zborowice 2
3 Czwakiel Bartłomiej Wola Rzędzińska 3
4 Makowiec Jarosław Tuchów 4
5 Pajor Michał Jastrzębia 5
6 Skiba Kamil Tarnów 6
7 Bielicki jacek Kraków 7
8 Karczyński Wojciech Tarnowiec 8
9 Moździerz Paweł Tarnów 9
10 Wiśniewski Wojciech Żabno 10
11 Wiejacki Robert Tarnów 11
12 Jackowiec Wojciech Zawada 12
13 Bigaś Maciej Tarnowiec 13
14 Kornaus Dariusz Brzozówka 14
15 Żak Przemysław Tarnów 15
16 Moździerz Janusz Stare Żukowice 16
17 Sikora Jarosław Wola Rzędzińska 17
18 Pokorny Maciej Tarnów 18
19 Kacer Michał Tarnów 19
20 Nowak Piotr Zawada 20
21 Kasprzyk Krzysztof Tarnów 21
22 Kaczmarczyk Dariusz Tarnowiec 22
23 Tulicki Mateusz Tarnów 23
24 Cisek Dominik Zawada 24
25 Kamykowski Rafał Zawada 25
26 Wojtas Marcin Zawada 26
27 Mordyl Jarosław Wola Rzędzińska 27
28 Romaniewski Krzysztof Tarnów 28
29 Jasiak Wiesław Tarnów 29
30 Sopala Mariusz Łękawica 30
31 Krawczyk Piotr Tarnów 31
32 Lizak Łukasz Tarnów 32
33 Łabno Artur Tarnów 33
34 Dzieński Daniel Tarnów 34
35 Moździerz Mikołaj Stare Żukowice 35
36 Łabno Paweł Zawada 36
37 Kasprzyk Grzegorz Tarnów 37
38 Poliszak Paweł Tarnowiec 38
39 Sadko Marek Żabno 39
40 Tulicki Piotr Tarnów 40
41 Bałła Kamil Zawada 41
42 Płonik Adam Tarnów 42
43 Obrzut Wojciech Tarnów 43
44 Herodecki Grzegorz Tarnów 44
45 Robel Jakub Tarnów 45
46 Czerwiński Mieczysław Zawada 46
47 Resing Paweł Wola Rzędzińska  
48 Wróbel Dawid Łysa Góra  
49 Bernacik Robert Tarnów  
Początek strony

Developed in conjunction with Ext-Joom.com