p2014

trasa biegu

 

Regulamin Biegu
„MEMORIAŁ”  ojca Zbigniewa Strzałkowskiego”
Zawada, dnia  4.06.2014 r.

I. Cele:
Oddanie czci i  upowszechnienie pamięci o życiu i męczeństwie, o. Zbigniewa  Strzałkowskiego, misjonarza, męczennika za wiarę,godnego „Syna Ziemi Tarnowskiej”,
Popularyzacja „Franciszkańskiej idei współistnienia”,
Propagowanie zdrowego stylu życia,
Zachęcenie dzieci i młodzieży do uprawiania sportu,
Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu,
Promowanie szkoły i gminy,
Kultywowanie tradycji związanej z historią szkoły.

II. Organizator:
Szkoła Podstawowa im. o Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie,
Dyrektor Szkoły mgr inż. Krzysztof Nowak.

III. Współorganizatorzy:
Franciszkanie - Prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię - Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych,
Samorząd Gminy Tarnów.

IV.  Patronat:
Biskup Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej  ks. dr Andrzej Jeż.

V. Miejsce i termin:
4 czerwca 2014 roku – Niedziela,
Biuro Zawodów, Szkoła Podstawowa im. o Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie.

VI. Organizacja biegów:
Kobiety i mężczyźni w każdej kategorii będą klasyfikowani oddzielnie,
Każdy zawodnik otrzyma kartę startową którą, na mecie musi oddać sędziemu,
Bez karty startowej zawodnik nie będzie klasyfikowany.

VII. Kategorie:

BIEG MEMORIAŁOWY (Kategoria OPEN)   2200 m
BIEG SKRZATA (kl. 0 do III) SzP   250 m
BIEG MŁODZIKA (kl. IV do VI) SzP   600 m
BIEG KANGURA (kl. I – III) Gim   1100 m


VIII. Warunki uczestnictwa:

W biegu głównym nie mogą startować osoby, które brały udział w biegu innej kategorii,
Osoby niepełnoletnie mogą startować wyłącznie w obecności opiekuna - rodzica, nauczyciela, lub innej upoważnionej osoby.
Muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
W biegu mogą brać udział wyłącznie uczestnicy, którzy zgodnie z regulaminem wyrażają zgodę na publikacje, pokazywanie i wykorzystywanie wizerunku i danych osobowych do celów promocyjnych i informacyjnych „Memoriału ojca Zbigniewa Strzałkowskiego”.

IX. Komisja Sędziowska:
Komisja sędziowska może nie posiadać uprawnień / licencji Polskiego Związku Lekkoatletycznego/.
Powołanie składu sędziowskiego leży w gestii Dyrektora Szkoły.

X. Postanowienia końcowe:
Kwestie sporne w zakresie przeprowadzenia zawodów reguluje Dyrektor Szkoły,
Kwestie sporne w zakresie sportowym zawodów reguluje Sędzia Główny,
Kwestie sporne dotyczące konkretnego biegu mogą być zgłaszane przez zawodnika i jego opiekuna do Sędziego Głównego bezpośrednio po zakończeniu tego biegu (przed następnym biegiem). Jeżeli do tego czasu nie zostaną zgłoszone zastrzeżenia wyniki są ostateczne,
Podczas rozgrywania zawodów na trasach biegów nie mogą znajdować się zawodnicy, którzy przeprowadzają rozgrzewkę,
Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
Opiekunowie młodzieży biorącej udział w zawodach biorą odpowiedzialność za zachowanie i dyscyplinę swojej młodzieży,
Organizator zapewnia opiekę lekarską podczas zawodów

XI. Nagrody:
Za pierwsze pięć miejsc w każdej kategorii organizator przewiduje  nagrody, (medale, statuetki, rowery górskie, sprzęt sportowy, turystyczny i inne) - przy odbiorze nagrody o wartości przekraczającej 100 zł wymagany będzie dokument potwierdzający tożsamość oraz NIP i PESEL.
Wszyscy uczestnicy biegu otrzymają  pamiątkowe dyplomy.

XII. Zgłoszenia:
Zgłoszenia do udziału w biegu w Biurze Zawodów od godz. 12.00 dnia 4 czerwca 2014 roku – Niedziela.
Zgłoszenie uczestnictwa w biegu memoriałowym ojca Zbigniewa Strzałkowskiego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Regulamin zatwierdził:
Dyrektor Szkoły
mgr inż. Krzysztof Nowak

 

Protokół
z XI Biegu Memoriałowego im. Ojca Zbigniewa Strzałkowskiego
Zawada, dnia 04 czerwca 2014

W niedzielę 04 czerwca 2014 roku miał miejsce XI Bieg Memoriałowy im. Ojca Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie. Bieg został rozegrany na trasach Zawada – Góra Św. Marcina, a jego organizatorem był Dyrektor wraz z całą społecznością Szkoły Podstawowej, Wójt Gminy Tarnów, Prowincja Św. Antoniego i Bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) z Krakowa, Proboszcz parafii pw. Św. Marcina Biskupa w Zawadzie. Patronat nad Memoriałem objął Biskup Tarnowski Andrzej Jeż.

Łączna ilość uczestników wynosiła 245 osób, w tym 98 kobiet i 147 mężczyzn. Bieg został podzielony na cztery kategorie wiekowe, rozgrywany był na różnych trasach, przypisanych odpowiednio do poszczególnych kategorii. Oddzielnie klasyfikowano kobiety i mężczyzn. W najmłodszej z kategorii, „Biegu Skrzata” udział wzięło 77 osób (32 dziewcząt i 45 chłopców). Uczestniczący w nim zawodnicy z klas 0 – III szkół podstawowych, pobiegli na dystansie 250 metrów. W rywalizacji szkół podstawowych klas IV – VI, „Biegu Młodzika” wystartowało 72 osób (32 dziewcząt i 40 chłopców). Trasa tego biegu liczyła 600 metrów. „Bieg Kangura” na długości 1100 metrów zorganizowano dla uczniów Gimnazjum. Do tego biegu przystąpiło 35 osoby (15 dziewcząt i 20 chłopców). W najstarszej kategorii, „Biegu Open” wystąpiło łącznie 61 osoby (19 kobiet i 42 mężczyzn). W tej kategorii uczestnicy zmagali się z dystansem 2200 metrów.

Komisja Sędziowska w składzie, której uczestniczyli:

- Przewodniczący Komisji Sędziowskiej: Mariusz Więckowski,

- Sędzia główny: Krzysztof Wawrzonek,

- Sędziowie pomocniczy

orzekła, że zawody przebiegły zgodnie z regulaminem. Końcowe i ostateczne wyniki zatwierdził organizator biegu, dyrektor szkoły mgr inż. Krzysztof Nowak.

W poszczególnych kategoriach zwycięzcami zostali:

Szkoła Podstawowa – „Skrzat” – klasy 0 – III

Dziewczęta:

1. Weronika Bałła – SP nr 7 Tarnów – Tarnów
2. Zuzanna Majka – SP nr 1 Wola Rzędzińska – Wola Rzędzińska
3. Karolina Sadlak – SP nr 8 Tarnów – Tarnów
4. Kinga Pałka – SP nr 2 Tarnów – Tarnów
5. Wiktoria Potępa – SP nr 1 Wola Rzędzińska – Wola Rzędzińska
6. Julia Barnaś – SP Zawada – Łękawica

Chłopcy:

1. Bartosz Król –  SP nr 14 Tarnów – Tarnów
2. Mateusz Żaba –  SP nr 5 Tarnów – Tarnów
3. Michał Mróz –  SP nr 1 Wola Rzędzińska – Wola Rzędzińska
4. Dominik Kozioł –  SP nr 1 Wola Rzędzińska – Wola Rzędzińska
5. Jakub Poliszak – SP Tarnowiec – Tarnowiec
6. Filip Tyrka – SP Łękawka - Łękawka

Szkoła Podstawowa – „Młodzik” – klasy IV – VI

Dziewczęta:

1. Emilia Kowalik – SP nr 2 Wieliczka - Wieliczka
2. Natalia Chudzikiewicz – SP nr 1 Wola Rzędzińska – Wola Rzędzińska
3. Kinga Bałła – SP Zawada – Zawada
4. Kinga Kozielec – SP Tarnowiec – Zawada
5. Aleksandra Błyszczuk – SP nr 2 Tarnów - Tarnów

Chłopcy:

1. Kacper Ziaja – SP Tarnowiec – Tarnowiec
2. Filip Kordaś – SP nr 3 Tarnów – Tarnów
3. Plebanek Marek – SP Łękawica - Łękawica
4. Artur Ciochoń – SP nr 1 Wola Rzędzińska – Wola Rzędzińska
5. Albert Kuta – SP nr 1 Wola Rzędzińska – Wola Rzędzińska

Gimnazjum – „Kangur”

Dziewczęta:

1. Jowita Nowak – Gim. Wojnicz - Wojnicz
2.  Izabela Skalak – Gim. Niedomice - Ilkowice
3. Weronika Zegar – Gim. Zaczarnie – Zaczarnie
4. Katarzyna Bednarz – Gim. Zawada – Poręba Radlna
5. Patrycja Mordyl – Gim. Wola Rzędzińska – Wola Rzędzińska

Chłopcy:

1. Dariusz Nowakowski – Gim. Rzepiennik Biskupi – Rz. Biskupi
2. Marcin Sacha – Gim Grabno - Grabno
3. Adrian Wiśniewski – Gim. Nr 11 Tarnów - Tarnów
4. Daniel Grobecki – Nowodworze
5. Mateusz Jewuła – Gim. Wojnicz - Wojnicz

Bieg główny – „Open”

Kobiety:

1. Smutek Monika – Nowa Jastrząbka
2. Karolina Furmańska – Wola Rzędzińska
3. Magdalena Węgrzyn – Łukanowice
4. Sylwia Chrapusta – Koszyce Wielkie
5. Agnieszka Więckowska – Zawada

Mężczyźni:

1. Hekłowski Rafał – Ciężkowice
2. Grzegorz Czyż – Bogumiłowice
3. Jakub Fołta – Dębica
4. Grzegorz Będkowski – Tarnów
5. Michał Pająk – Jastrzębia

 

 

 

Początek strony

Developed in conjunction with Ext-Joom.com