Niedziela, 17  Grudzień  2017  07:17:56

 Dokumenty niezbędne do zapisu dziecka:
1. Dowód osobisty
2. Odpis aktu urodzenia
3. Pesel dziecka

W roku szkolnym 2016/2017 dzieci pięcioletnie nie są objęte obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym. Obowiązek taki mają dzieci sześcioletnie.

Regulacje znowelizowanej ustawy o systemie oświaty obowiązują od soboty 23 stycznia.
Oto najważniejsze zmiany PRZYWRÓCENIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO DLA 7-LATKÓW:
Nowelizacja przywraca obowiązek szkolny dla 7-latków. Pozostawia jednocześnie prawo 6-latków do rozpoczęcia edukacji w pierwszej klasie na wniosek rodziców (warunkiem jest wcześniejsze korzystanie przez dziecko z wychowania przedszkolnego albo posiadanie przez nie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej). Ustawa wprowadza obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dziecko 6-letnie, a znosi ten obowiązek w stosunku do pięciolatków (5-latek zachowuje prawo).
Wprowadzone w ustawie przepisy przejściowe umożliwiają kontynuowanie przez dzieci, które w wieku sześciu lat obowiązkowo poszły do szkoły, nauki w klasach pierwszej i drugiej.
Zgodnie z tymi przepisami, na wniosek rodziców – złożony do końca marca 2016 r. – w roku szkolnym 2016/2017 naukę w klasach odpowiednio pierwszej i drugiej mogą kontynuować dzieci:
urodzone w 2009 r., które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie pierwszej;
urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do klasy drugiej szkoły podstawowej.

Źródło: www.men.gov.pl

Formularze do wypełnienia można pobrać z naszej strony internetowej.

Regulamin rekrutacj do szkoły podstawowej na rok szkolny 2016/2017

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Początek strony

Developed in conjunction with Ext-Joom.com