Czwartek, 2  Luty  2023  19:37:50

Nauczyciele naszej szkoły biorą udział w projekcie unijnym

Grono pedagogiczne naszej szkoły od października roku szkolnego 2013/2014 bierze udział w projekcie "Bezpośrednie wspomaganie szkół poprzez kompleksowe doskonalenie nauczycieli - drogą do sukcesu edukacyjnego uczniów Powiatu Tarnowskiego" nr: WDN - POKL.03.05.00-oo-146/12 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie szkół. Obszar pracy naszej szkoły, w którym prowadzimy szkolenia: praca z uczniem zdolnym wybraliśmy po analizie przeprowadzonej z SORE. W trakcie warsztatów wypracowaliśmy materiały pomocne w dalszej pracy, które zostały zaprezentowane jako przykład dobrych praktyk na konferencji pt. „Metody pracy z uczniem zdolnym - wykorzystanie nowoczesnych technologii w edukacji" 2 kwietnia 2014 r. w Warszawie.

 

Stołówka szkolna

Franciszkanie

Franciszkanie

Do końca roku szkolnego pozostało: 23.06.2023 8:00 140 Dni

Rodo

Informacja dotycząca
przetwarzania danych
osobowych

Szczegółowe informacje

Regulamin monitoringu

Polityka prywatności

 

AA

Sukcesy sportowe 20../2019


Powered by SpeedTest.pl
Początek strony

Developed in conjunction with Ext-Joom.com