Choinka

 Poniedziałek, 26  Luty  2024  21:44:07

Szkoła Podstawowa im. o. Z. Strzałkowskiego bierze udział w Projekcie Szkoła odkrywców Talentów.

Tytuł zajęć, pracy dodatkowej lub dziedzina aktywności: Szkolne Koło Sportowe z zespołowych gier sportowych
Opis zajęć, pracy dodatkowej lub dziedzin aktywności:
Zajęcia z mini zespołowych gier sportowych. Uczniowie z klas IV – VI rozwijają zdolności ruchowe poprzez polepszenie motoryczności i sprawności ogólnej oraz nabywają techniczno – taktyczne umiejętności. Przygotowują się do udziału w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej i innych zawodach sportowych. Opis dokonań uczniów: Chłopcy: 2012/13: Kosz: IV m. Woj. Małopolskie, Mistrz Rejonu, Powiatu, Gminy, P. ręczna: III m. Gmina. 2011/12: Kosz: II m. Woj. Małopolskie, Mistrz Rejonu, Powiatu, Gminy, P. nożna hal: III m. Gmina. 2010/11: Kosz II m. Gmina. Dziewczęta: P. nożna hal: 2009-12 I, II, III m. Gmina. Zajęcia służą odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień: sportowych

Tytuł zajęć, pracy dodatkowej lub dziedzina aktywności: Koło przyrodniczo – ekologiczne
Opis zajęć, pracy dodatkowej lub dziedzin aktywności:
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Uczniowie pogłębiają swoją wiedzę z zakresu przyrody i ekologii przy wykorzystaniu nowoczesnych środków dydaktycznych i multimedialnych oraz przygotowują się do udziału w konkursach m. in. Kuratoryjnym Konkursie Przyrodniczym i Eko-prezentacji.
Opis dokonań uczniów: Kuratoryjny Konkurs Przyrodniczy etap szkolny i rejonowy 2012/13. Konkurs Eko-prezentacja 2012/13–III miejsce, 2011/12–II miejsce, 2010/11-III miejsce. Powiatowy Konkurs Przyrodniczy Formy ochrony przyrody 2012/13–III miejsce. Organizacja konkursów, występów: Dzień Ziemi, Sprzątania Świata. Zajęcia służą odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień: przedmiotowych

Tytuł zajęć, pracy dodatkowej lub dziedzina aktywności: Szkolne koło języka angielskiego

Opis zajęć, pracy dodatkowej lub dziedzin aktywności: Pogłębianie sprawności językowych i poznawanie kultury Wielkiej Brytanii przy użyciu nowoczesnych środków multimedialnych.
Opis dokonań uczniów: V Konkurs znajomości języka angielskiego z elementami wiedzy o kulturze Wielkiej Brytanii i USA – II etap 1 osoba. Konkurs języka angielskiego Spelling Competition – finał 1 osoba. Zajęcia służą odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień: przedmiotowych


Tytuł zajęć, pracy dodatkowej lub dziedzina aktywności: Koło polonistyczno-teatralne
Opis zajęć, pracy dodatkowej lub dziedzin aktywności: Zajęcia przeznaczone dla uczniów zdolnych zainteresowanych sztuką teatralną oraz recytacją. Podczas zajęć uczniowie przygotowują się do udziału w konkursach rozwijających wiedzę i umiejętności artystyczne.
Opis dokonań uczniów: Przegląd Grup Kolędniczych r.szk. 2012/13 IV m, wyróżnienie; r. szk. 2011/12 II m; r.szk. 2010/11-I m; konkurs recytatorski i wiedzy o bł. Janie Pawle II r.szk. 2012/13 I i III m, wyróżnienie; r.szk. 2011/12 III m; Konkurs Czytelniczy r.szk. 2012/13 II m, 2011/12 III m; r.szk. 2010/11 II m.
Zajęcia służą odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień: przedmiotowych

Franciszkanie

Franciszkanie

Do końca roku szkolnego pozostało: 23.06.2023 8:00 Dni

Rodo

Informacja dotycząca
przetwarzania danych
osobowych

Szczegółowe informacje

Regulamin monitoringu

Polityka prywatności

 

AA

Sukcesy sportowe 20../2019


Powered by SpeedTest.pl
Początek strony

Developed in conjunction with Ext-Joom.com