Piątek, 24  Maj  2024  21:48:02

 

 

To hasło najlepiej ilustruje „Koncepcję funkcjonowania naszej szkoły”. Chcemy by spełniała ona jak najlepiej swoje funkcje: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.

Oczywiście największą i najważniejszą rolę odgrywają tu kwalifikacje oraz postawa kadry pedagogicznej, pracowników i rodziców, lecz równie ważne jest zaplecze materialne na bazie którego te procesy są realizowane. Dlatego systematycznie na miarę najpilniejszych potrzeb i naszych możliwości staramy się modernizować i doposażyć poszczególne oddziały w nowoczesne wyposażenie i pomoce dydaktyczne. W pierwszej kolejności staraliśmy się unowocześnić pracownie, z których korzysta większość uczniów naszej szkoły. I tak powstała nowoczesna „Cyfrowa pracownia językowa”. Wszystkie sale lekcyjne zyskały dotykowe optyczne tablice interaktywne. Kadra pedagogiczna może korzystać z nowoczesnych kopiarek, drukarek i komputerów do przygotowania ciekawych zajęć dydaktycznych. Na bieżący rok zaplanowaliśmy remont i modernizację oddziału przedszkolnego. Zdawaliśmy sobie sprawę, że z własnych środków będziemy mogli wykonać tylko część modernizacji, dlatego podjęliśmy starania o pozyskanie dodatkowego wsparcia. Takie możliwości dają projekty unijne, – chociaż zakwalifikowanie się i udział w projekcie wymaga ogromnego wkładu pracy i gwarancji finansowych. Wniosek do projektu został przygotowany przez zespół nauczycieli: mgr Magdalenę Duda i mgr Ilonę Remian wraz z dyrektorem szkoły. Po uzyskaniu pozytywnej oceny pod względem formalnym i merytorycznym został zatwierdzony do realizacji. Od 1 sierpnia do 31 grudnia 2014 roku w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej PO KL realizujemy projekt „Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych”.

Staraniem dyrektora na doposażenie oddziału przedszkolnego i rozdzielni posiłków pozyskaliśmy kwotę 76 710,10 zł. Na powyższą kwotę oraz odsetki gwarancję finansową złożył dyrektor szkoły wraz z żoną. Obecnie projekt rozlicza pani mgr inż. Maria Padoł. Przedsięwzięcie umożliwiło zakup nowoczesnego sprzętu: mebli dostosowanych do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, tablicy interaktywnej z oprogramowaniem, komputera oraz drukarki, a także pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych i zabawek. Nasza szkoła zyskała również nowoczesny program komputerowy wraz z sprzętem do prowadzenia zajęć logopedycznych. Zmodernizowana została także rozdzielnia posiłków. Udział naszej szkoły w projekcie pozwolił na stworzenie atrakcyjnego, bezpiecznego i nowoczesnego oddziału przedszkolnego spełniającego oczekiwania dzieci i rodziców.

Dyrektor szkoły mgr inż.
Krzysztof Nowak

 

 

Franciszkanie

Franciszkanie

Do końca roku szkolnego pozostało: 21.06.2024 8:00 27 Dni

Rodo

Informacja dotycząca
przetwarzania danych
osobowych

Szczegółowe informacje

Regulamin monitoringu

Polityka prywatności

 

AA

Sukcesy sportowe 20../2019


Powered by SpeedTest.pl
Początek strony

Developed in conjunction with Ext-Joom.com